మెరిసే చేపలు!

 

విలువ:సత్ప్రవర్తన

అంతర్గత విలువ:ప్రత్యేకత

 

image

 

 

ఒకప్పుడు ఒక రచయిత ఉండేవాడు ఆయన గొప్ప మేధావి సముద్రం ఒడ్డున కూర్చొని రచనలు చేయడం ఆయనకు అలవాటు వ్రాయడం మొదలు పెట్టేముందు కొంచెం సేపు సముద్రపు ఒడ్డున ఇటూ అటూ పచార్లు చేసేవాడు ఒకరోజున సముద్రం ఒడ్డున ఒంటరిగా అటూ ఇటూ నడుస్తూంటే ఆయనకు కొంచెం దూరం లో ఎవరో నాట్యం చేస్తున్నట్టు గా అనిపించింది ఆనాట్యo చేసేది ఎవరో చూడాలని తొందర గా అటు వైపు అడుగులు వేశాడు దగ్గరకు వెళ్లి చూసే సరికి అక్కడ ఒక యువకుడు కనిపించాడు అతడు రచయిత భావించి నట్లుగా నాట్యం చేయడం లేదు ఏదో పని చేస్తున్నాడు ఆ యువకుడు ఒడ్డు నుంచి ఎదో వస్తువును తీసి నీళ్ళ లోకి విసరుతున్నాడు రచయిత ఆ యువకుడి దగ్గరకు వెళ్లి శుభోదయం చెప్పి మీరేమి చేస్తున్నారో తెలుసు కోవచ్చా అని అడిగాడు ఆ యువకుడు ఒక్క క్షణం ఆగి రచయిత కేసి చూసి మెరిసే చేపలను సముద్రం లోకి విసరుతున్నాను అని సమాధానం చెప్పాడు రచయిత ఆశ్చర్య పడుతూ మీరు అలా చేయడం ఎందుకు అని అడిగాడు కెరటాల కి ఈ చేపలు ఒడ్డుకు కొట్టుకు వస్తూ ఉంటాయి ఎండ చాల ఎక్కువ గా ఉంది తిరిగి వీటిని నీటిలో వేయకపోతే ఇవి చని పోతాయి అని ఆ యువకుడు బదులు చెప్పాడు దానికి ఆ రచయిత ఆ యువకుడు తెలివి లేని వాడు అని భావిస్తూ చూడు బాబూ సముద్రం ఒడ్డు కొన్ని వందల మైళ్ళ దూరం ఉంటుంది ప్రతి చోట ఇలా ఈ చేపలు ఒడ్డుకు కొట్టుకొని వస్తూనే ఉంటాయి ఎన్ని చేపలను నీవు తిరిగి సముద్రం లోకి తిరిగి వేయగలవు దాని వలన ఎంత ప్రయోజనం ఉంటుంది అని అడిగాడు ఈ మాటలు విని ఆ యువకుడు మరో చేపను తీసి సముద్రం లో వేస్తూ అది నీళ్ళలో పడిన తరువాత చూడండి నాకు చేతనై నంత లో కొన్ని చేపలనైనా బ్రతికించగలిగానని నాకు సం తృప్తి అని సమాధానం చెప్పాడు. ఇప్పుడు ఆశ్చర్య పోవడం రచయిత వంతు అయింది

నీతి:— ప్రతివారు అవకాశo వచ్చినప్పుడు చేయగలిగినంతలో ఎదో ఒక మంచి పని చేయాలి మనం చిందించే ఒక చిరునవ్వు మాట్లాడే ఒక మంచి మాట చేసే ఒక మంచి పని ఇతరుల జీవితాలలో వెలుగులు నింప వచ్చు ఏమీ చేయకుండా కూర్చోవడం కంటె ఎంతో కొంత చేయడం మంచిది

http://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s