రామయ్య – రాబందు, విలువ: ప్రేమ, అంతర్గత విలువ : అన్ని జీవుల పట్ల దయ కలిగి ఉండడం

 

రామfarmerయ్య పొలం దున్నడానికి వెళ్లి అక్కడ వలలో చిక్కిన రాబందుని చూసి జాలితో దానిని వదిలేసాడు.eagle

ఆ తరువాత రామయ్య భోజనం తరవాత అలసటగా ఉండి ఒక పాత గోడ పక్కగా నిద్రించాడు.

ఆ పాత గోడ తొర్రలో ఉన్న ఒక పాము రామయ్యను కాటు వేయడానికి వచ్చింది.

అది చూసిన రాబందు ఆ పామును ఒక్కసారిగా కాళ్ళతో తన్నుకుపోయింది.

ఈ అలజడికి నిద్రలేచిన రామయ్య , రాబందు చేసిన సహాయానికి ఆశ్చర్యపడ్డాడు.

నీతి: ఒక మంచి పని మరో మంచిపనికి ప్రోత్సహిస్తుంది.

                                                        siabalsanskaar.wprdpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s