గర్వభంగము, విలువ: వినయము, అంతర్గత విలువ: అందరి పట్ల గౌరవం కలిగి ఉండాలి

ఒకనాడు నారదుడు విష్ణుమూర్తిని దర్శించి గంధర్వపురం మీదుగా భూలోకానికి వస్తున్నాడు.దారిలో గంధర్వ గాయకుడైన తుంబురుడు కలిసి నారదుణ్ణి కుశలప్రశ్నలు వేసాడు. ఇద్దరు కలిసి మాట్లాడుకుంటూ భూలోకానికి వస్తున్నారు. మధ్యలో వారికి ఇద్దరిలో ఎవరు గొప్ప అని గొడవ వచ్చింది.

ఆ దారిలోనే వెళ్తున్న Lord Hanuman along with Tuburu and Naradaహనుమంతుడు ఈ వాదన విని వారి దగ్గరకు వచ్చాడు.గొడవకి కారణమేమిటో చెప్పమన్నాడు.

నారదుడు తాను దేవ గాయకుడనని, తుంబురుడు తాను గంధర్వ గాయకుడనని చెప్పారు.

అప్పుడు హనుమంతుడు ఇద్దరిలో ఎవరు గొప్పో తాను నిర్ణయిస్తానని అక్కడున్న పెద్ద బండ రాయి పై నారదుని వీణ ఉంచి గానం చేసాడు. హనుమంతుడి గానానికి ఆ వీణ రాతియందు ఇమిడిపోయింది.

మీలో ఎవరు గొప్పో తెలియాలంటే ఆ వీణను తీసి గానం చెయ్యమన్నాడు హనుమంతుడు. నారదుడు గానం చేసి తన వల్ల కాదన్నాడు. తుంబురుడి వల్ల కుడా కాలేదు. అప్పుడు హనుమంతుడు గానం చేసి మరలా ఆ వీణను బయటికి తీసాడు.

ఇలా గొడవ పడడం మంచిది కాదని హనుమంతుడు ఇద్దరినీ మందలించాడు. నారదుడు,తుంబురుడు సిగ్గుపడి వెళ్ళిపోయారు.

నీతి: మనం ఎంత గొప్పవారమైనా మనల్ని మించిన వారు ఉంటారు. గర్వం కుడా దోషమే కనుక అది లేకుండా చూసుకోవాలి.

saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s