మనిషి స్వభావము – మార్పు, విలువ — అహింస, అంతర్గత విలువ — సహనం, క్షమ, ప్రేమ

సాధువు ఏకనాధుని ఆశ్రమం వద్ద, కొంత మంది మనుషులు గుంపుగా కూర్చుని జూదం ఆడుకుంటున్నారు.

ఒక రోజు వాళ్ళలో ఒకడికి ఓటమి ఎదురు అయింది. చాలా నష్టపోయాడు. అందరి మీద కోపం, అసూయ పెరిగాయి . అన్నిటికి వాదం మొదలుపెట్టాడు. వాదం నెమ్మదిగా పోట్లాటగా మారింది.

పక్కన ఉన్న తన స్నేహితుడు, ‘కోపం తెచ్చుకోకు’ అని సలహ ఇచ్చాడు.

దానికి ఆ మనిషి ‘నేను ఏమైనా సాధువు ఏకనాథ్ నా  ?’ అని వాదించడం మొదలుపెట్టాడు. ఈవాదన ఇప్పుడు ఇంకో వైపుకు మళ్ళింది.

ఆ గుంపులో నుండి ఇంకోమనిషి వచ్చి ‘సాధువు ఏకనాథ్ ఏమైనా దైవ స్వరుపమా , కోపం రాకపోవడానికి? తను సాధారణమైన మనిషే. ఎవరికైనా కోపం రాకుండా ఉంటుందా ?’ అని వాదించడం మొదలు పెట్టాడు.

ఆ గుంపులో  నుండి ఇంకో మనిషి ఇలా అన్నాడు,’సాధువు  ఏకనాథ్ కి ఆత్మగౌరవం లేదేమో అందుకనే కోపం రాదు’.

ఇలా అందరూ రకరకాలుగా వాదించుకుంటున్నారు.

జూదంలో ఓడిపోయిన డబ్బులు రావడానికి  ఆమనిషి100 రూపాయలు  పందెం వేద్దామా నేను సాధువు ఏకనాథ్ కి కోపం తెప్పించగలను’ అని అన్నాడు.

దానికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు.

మరునాడు  ఎవరు అయితే శపధం చేసేరో ఆ మనిషి సాధువు  ఏకనాథ్ ఇంటి దగ్గర నుంచున్నాడు. మిగతా వాళ్ళు దూరంగా నిలబడి గమనిస్తున్నారు.

సాధువు ఏకనాథ్ సూర్యుడు ఉదయించే సమయానికి, బయటికి వచ్చి, భజనలు పాడుకుంటూ గోదావరి నదీ తీరానికి, స్నానానికి బయలుదేరారు.

ఏకనాథ్ ఇంటికి వచ్చేసమయానికి, ఆ శపధం చేసిన మనిషి, నోటిలో కిళ్ళీ వేసుకుని ఆయన ఇంటి దగ్గిర కాచి ఉన్నాడు.

ఏకనాథ్ ఇంటి దగ్గిరకు రాగానే మొహం మీద ఉమ్మి వేసాడు. ఒక్క నిమిషం ఏకనాథ్ , అ మనిషి వంక చూసి, ఏమీ అనకుండా గోదావరి నదీ తీరానికి వెళ్లి స్నానము చేసి వచ్చారు.

ఏకనాథ్ ఇంటి దగ్గిరకు రాగానే, ఆ మనిషి మళ్ళీ ఏకనాథ్  మొహం మీద ఉమ్మి వేసాడు.ఇలా నాలుగుసార్లు ఏకనాథ్  మొహం మీద ఉమ్మి వేసాడు.  అయినా ఆయన ఏమీ అనకుండా భజనలు పాడుకుంటూ గోదావరి నదీ తీరానికి వెళ్ళి స్నానము చేసి వచ్చారు.

దూరం నుంimagesచి అందరూ గమనిస్తూనే ఉన్నారు. ఏకనాథ్ ఏమీ కోపం లేకుండా గోదావరి నదీ తీరానికి వెళ్ళి స్నానము చేసి వస్తున్నారు.

అందరు పరుగున వచ్చి ఏకనాథ్ కాళ్ళ మీద పడి, ‘మేము చాలా పాపం చేసాము’ క్షమించమని అడిగారు. దానికి సాధువు ఏకనాథ్ అందరిని కౌగిలించుకున్నారు. ఎవరు అయితే ఏకనాథ్  మీద ఉమ్మి వేసాడో అతను చేతులు జోడించి క్షమాపణ అడిగాడు.

ఏకనాథ్ చాలా ప్రేమతో అన్నారు ‘నువ్వు చాలా అదృష్టవంతుడివి, ఎందుకు పాపం చేసాను అనుకుంటున్నావు’.

ఈరోజు ఏకాదశి పుణ్యదినమున నాకు నీవల్ల గోదావరి నదిలో 5 సార్లు స్నానం చేసే భాగ్యం కలిగింది. అందుకని నీకు ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను.

ఈ సంఘటన అయిన తరవాత ఎవ్వరూ జూదం ఆడలేదు. అందరు కలిసి దీపం వెలిగించి ప్రార్థన చేయడం మొదలుపెట్టి  ఏకనాథ్ భక్తులుగా మారిపోయారు.

 

 

నీతి :-క్షమ అనేది ఒక దైవ గుణం. ఈ గుణాన్ని మనం గనక పెంచుకుంటే మనలో ప్రేమ, శాంతి పెరుగుతాయి. మనలో వచ్చిన మంచి మార్పు ఇతరులకు ప్రేరణగా నిలుస్తుంది.

 

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s