కాలాన్ని సక్రమంగా గడపటం!!

image

విలువ — సరియిన నడవడి.

అంతర్గత విలువ — సమర్ధవంతంగా కాలాన్ని వాడుకొవడం.

ఒక అబ్బాయికి టీ.వీ  చూడడం బాగా అలవాటు కావటం వల్ల అన్ని పనులు ఆలస్యంగా పూర్తి చెసేవాడు. టీవీ చూడడం కోసం భొజనం కూడా సమంగా చేసేవాడు కాదు.

ఒక రోజు పొస్ట్ బాక్స్ లో అద్భుతమైన పార్సిల్ ఒకటి వచ్చింది.అ పార్సెల్ లో చాలా ప్రత్యేకమైన కళ్ళ అద్దాలు తో పాటు చిన్న సందేశం ఉన్న కాగితం ఒకటి ఉంది.
అది ఏమిటి అంటే “ఈ అద్దముల ద్వారా నువ్వు కాలాన్ని చూడ గలుగుతావు ”

ఆ అబ్బాయికి ఏమీ అర్ధం కాలేదు . వెంటనే ఆ కళ్ళ అద్దాలు పెట్టుకుని తన తమ్ముడి వైపు చూశాడు.అతని తల మీద నుండి పూల దొంతర క్రింద పడటం గమనించాడు .ఒక్కొక్కటిగా నేలమీద ఆ పూలు నేల మీద రాలి పడిపోయాయి. ఆ కళ్ళ అద్దాల తో ఎవరిని చూసినా , అలాగే కనిపిస్తున్నారు. వారి వారి ఎలా ప్రవర్తనని బట్టి పువ్వులు రాలి పడటం కాని వారి తల పైన మరి కొన్ని పూలు పడటం కాని జరుగుతోంది.

మరునాడు భొజనం తినే వేళ మళ్ళీ , గుర్తుకు వొచ్చి కళ్ళ అద్దాలు పెట్టుకున్నాడు. ఆశ్చర్యకరంగా తన తల నుంచి పెద్ద మోతాదు లో పువ్వులు టీవీ వైపు పడటం గమనించాడు. అంతే కాకుండా ,టీవీ పెద్దగా నోరు తెరుచుకుని, పువ్వులు అన్నిటిననీ భయం కరంగా మింగి వెయ్యటం గమనించాడు .అతను ఎటువైపు కదిలినా ఆ టీవీ పూలని తినేస్తోంది.

చివరికి అ అబ్బాయికి,అద్దములతో తాను పొందిన అనుభవం ద్వారా టీ.వీ చూడటం వల్ల తాను ఎంత సమయాన్ని వృధా చేస్తున్నాడో గ్రహించాడు.ఎలాగంటే టీ.వీ వైపు ఎక్కువ పూలు రాలటం,కుటుంబ సభ్యుల విషయానికి వస్తే తక్కువ పూలు పడ్డాయి చక్కగా బుధ్ధి తెచ్చుకుని .ఇంక ఎప్పుడూ కాలాన్ని వృధా చెయ్యకూడదు అని తెలుసు కున్నాడు.

image

 

నీతి:

అనవసరమైన పనులలో మన కాలాన్ని వృధా చెసుకో కూడదు. తెలివిగా కాలాన్ని వాడుకుందాము. టీవీ, కంప్యూటర్, మనల్ని కలవరపరుస్తాయి. సమర్ధవంతంగా కాలాన్ని ఉపయోగ పరుచుకుందాము.కాలం భగవతుని స్వరూపము , కాలం వృధా చేస్తే జీవితం వృధా చేయటమే ఔతుంది.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s