ప్రేమ తో సాధించలేనిది ఏమీ లేదు !

image.jpeg

విలువ : ప్రేమ

అంతర్గత విలువ :క్షమ

కార్ల్ ప్రశాoతం గా ఉండే వ్యక్తి . మిత భాషి ,ఎప్పుడూ ఎదుటివారిని నవ్వుతూ పలకరించేవాడు .

రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం రోజులలో అతనికి తగిలిన బుల్లెట్ గాయం తగిలింది  అప్పటి లో అతడు బ్రతక డేమో అని కూడా అనుకున్నారు.అదృష్టవశాత్తు అతడు   బ్రతికాడు.అయినా కూడా రిటైర్ అయ్యే దాకా అతడు పనిచేసే చోటికి బస్సు లో వెళ్ళేవాడు .అప్పడు అతని వయస్సు సుమారు 87ఏళ్ళు ఉండవచ్చు. కార్ల్ నివసించే పట్టణం లో అల్లరి మూకలు ఎక్కువై పోయాయి తరచూ ఏవో గొడవలు జరుగుతూ ఉండేవి.కార్ల్ వంటి ప్రశాంతం గా వుండే వ్యక్తి ఉండదగిన ప్రదేశం కాదది.

అక్కడున్న చర్చ్ కి సంబంధించిన తోటలలో పని చేయడానికి స్వయం సేవకులు కావాలని ఒక ప్రకటన చేశారు.కార్ల్ దానికి తోటమాలి గా ఉండడానికి ఒప్పుకున్నాడు. అక్కడ పని చేయడం మొదలు పెట్టాడు.

ఒక రోజున అతడు తోటలో మొక్కలకు నీళ్ళు పట్టడం ముగించే సమయానికి ముగ్గురు అల్లరి యువకులు అతని దగ్గరికి వచ్చి అతన్ని భయపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేశారు.అదేమీ పట్టించు కోకుండా ,కార్ల్ వాళ్ళను మమూలుగా పలకరించారు.వాళ్ళు కార్ల్ కు కొంచం భయం కలిగించే విధంగా స్పందించి అతని వాచీని పర్స్ ని దొంగిలించి అతనిని త్రోసి ,పారిపోయారు. తనకాలు నొప్పిగా ఉండడం చేత కార్ల్ వాళ్ళను ప్రతిఘటించ లేక పోయాడు. తనకు సహాయ పడడానికి చర్చి అధికారి వస్తాడేమో అని ఆశగా ఎదురు చూశాడు,కాని చర్చి అధికారి కిటికీ లోంచి ,ఇదంతా గమనిస్తూ ఉండిపోయాడే కాని తొందరగా వచ్చి ఆ అల్లరి యువకులను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు.

తరువాత తీరికగా వచ్చి ,”కార్ల్ !నీకేమైనా దెబ్బ తగిలిందా , ఏమైనా సహాయం కావాలా అని అడిగాడు . కార్ల్ , ఏమీ జరగనట్లు మామూలుగా , ” ఏమీ లేదండి , అల్లరి పిల్లలు, మూర్ఖంగా ప్రవర్తించారు , అంతే !

ఏదో ఒక రోజు వాళ్ళే తెలుసు కుంటారు లే “,అని అనేసి ఊరుకున్నాడు.కార్ల్ నీళ్ళు పెట్టే గొట్టాన్ని సరిచేసి మళ్ళీ మొక్కలకు నీళ్ళు పెట్టే పనిలో మునిగి పోయాడు. చర్చి అధికారి కార్ల్!ఏం చేస్తున్నావు అని అడిగాడు. మొక్కలలు నీళ్ళు పెట్టడం పూర్తి చేయాలి ఇవి ఎండి పోయి ఉన్నాయి అని ప్రశాంతం గా సమాధానం చెప్పి కార్ల్ తన పని లో ములిగి పోయాడు కార్ల్ బాగానే ఉన్నాడు అనుకుని చర్చి అధికారి కార్ల్ అందరి లాటి వ్యక్తీ కాదు ఇతను ఒక ప్రత్యే క తరహా కు చెందిన వ్యక్తి అనుకుంటూ వెళ్లి పోయాడు కొన్ని రోజుల తరువాత్ ఆ అల్లరి యువకులు మళ్ళీ వచ్చారు. కార్ల్ వాళ్ళ నేమీ చేయలేడని వాళ్ళ ధీమా కార్ల్ వాళ్ళను చూసి ఇదివరకు లాగీ ప్ర శాo తం గా డ్రింక్ కావాలా అని అడిగాడు ఈ సారి వాళ్ళు కార్ల్ దగ్గర ఏమీ దోచు కో లేదు కార్ల్ చేతిలో నీళ్ళు పెట్టే పైప్ లాక్కొని తల నుండి పాదాల వరకు అతణ్ణి చల్లటి నీళ్ళతో తడిపివేసి వెక్కిరిస్తూ తిడుతూ హుందా గా నడుచు కుంటూ ప్రక్కవీది లోంచి వెళ్లి పోయారు తాము చేసిన పని తో వాళ్ళు పెద్ద విజయం సాధించినట్లు భావించారు కార్ల్ ఒక్క నిముషం వాళ్ళ వైపు చూసి మళ్ళీ తన పనిలో మునిగి పోయాడు.

వేసవి కాలం గడిచింది .కార్ల్ తోటలో నాగలి దున్నుతుండగా , తనను ఇబ్బంది పెట్టడానికి ఎవరో వెనుక వైపు వచ్చి నిలబడడం కార్ల్ గమనించాడు . వాళ్ళ నుంచి తప్పించు కోవాలనే ప్రయత్నం లో ప్రక్కనే ఉన్న చెట్టు కొమ్మల లో పడి పోయాడు. నెమ్మది గా లేచి వెనుకకు తిరిగి చూసే సరికి తనను ఇంతకు ముందు ఇబ్బంది పెట్టిన అల్లరి యువకుల నాయకుడు కనుపించాడు .కార్ల్ తో అతను , “సార్ !భయ పడకండి!నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని బాధ పెట్టడానికి రాలేదు “,అని మృదువుగా చెప్పాడు .అంతే కాకుండా కింద పడిపోయిన ,కార్ల్ ను ఆ యువకుడు నెమ్మదిగా లేవదీసి అతని చేతిలోఒక సంచీని పెట్టాడు . ఇదేమిటి అని కార్ల్ అడుగగా , ఆ యువకడు ,” ఇది మీ సొమ్మే అండి !” అని జవాబు చెప్పాడు.

ఇంత కాలానికి ఇప్పుడు ఎందుకు నీవు ఈ సొమ్ముని నాకు తిరిగిస్తున్నావు అని అడుగగా , ఆ యువకుడు ఒక అడుగు ముందుకు వేసి ,”నేను మీ నుండి కొన్నివిషయాలు నేర్చుకున్నాను.

ఇంతకు ముందు నా తోటి వారి తో కలసి మీలాంటి వాళ్ళను బాధ పెట్టి వాళ్ళ సొమ్మును దోచుకొనే వాడిని. మేము ముఖ్యంగా ముసలి వాళ్ళనే ఎంచు కొని ఇలా చేసే వాళ్ళం. ప్రతి సారి మేము వచ్చి మిమ్మల్ని ఎంత ఇబ్బంది పెట్టినా మీరు మా మీద కోపగించు కోలేదు సరి కదా, మమ్మల్ని తోటి వారిలా ఆప్యాయంగా పలకరించేవారు . మాతో పోట్లాడ లేదు మమ్మల్ని అసహ్యిం చు కోలేదు. మమ్మల్నిద్వేషిం చ డా నికి బదులు గా మా మీద ప్రేమ చూపించారు .మమ్మల్ని పోలీసులకి పట్టించలేదు మీ సొమ్ము దొంగిలించాక నాకు నిద్ర పట్ట లేదు .అందుచే మీ సొమ్మును మీకు తిరిగి ఇచ్చేదామని వచ్చాను . అని చెప్పి ఆ యువకుడు వెళ్లి పోయాడు.

కార్ల్ ఆ బాగ్ తెరచి చూస్తే తన వాచీ మరియు డబ్బులు భద్రం గా ఉన్నాయి. తన భార్య చిరునవ్వు నవ్వుతూ తన వైపు చూస్తున్న ఒకప్పటి ఫోటో కూడా భద్రంగా ఉంది. ఆ చిత్రం ఒక క్షణం పాటు కార్ల్ కు పాత జ్ఞా పకాలను గుర్తు చేసింది.

తరువాత వచ్చిన క్రిస్మస్ రోజులలో కార్ల్ చని పోయాడు. అంత్య క్రియలకు చాలా మంది వచ్చారు. అంత్య క్రియలకు వచ్చిన వారిలో ఒక పొడుగాటి యువకుడు ఒక మూల ఒంటరి గా కూర్చుని ఉండడం చర్చి అధికారి గమనించాడు . చర్చి అధికారి కార్ల్ కు నివాళులులను అర్పిస్తూ తన మాటలలో ,”మీలో ఎవర్రైనా మీ ఇంటిలో ఉద్యానవనాన్ని ఇంత కార్ల్ అంత అందం గా తీర్చి దిద్ద గలరా అని ప్రశ్నించాడు .మనం కార్ల్ ని ,అతడు పెంచిన ఉద్యానవనాన్ని ఎప్పటికీ మరచి పోలేము కదూ అని అంటూ అక్కడి నించి బాధతో వెళ్ళిపోయాడు.

తరువాత కొన్ని రోజులకు చర్చి అధికారి ఆఫీసు రూమ్ తలుపు ఎవరో వచ్చి తట్టారు. తలుపు తెరిచి చూసే సరికి కార్ల్ చనిపోయినపుడు అతని అంత్య క్రియలపుడు కనిపించిన యువకుడు చేతిలో కార్ల్ విరిగి పోయిన బూటు ని తీసుకుని వచ్చాడు .

ఆ యువకుణ్ణి కార్ల్ పర్సు దొంగతనం చేసిన వ్యక్తి గా అ చుర్చ్ అధికారి గుర్తించాడు .కార్ల్ దయాగుణం ఆ యువకుని లో మార్పు తెచ్చిందని చర్చి అధికారి తెలుసుకో గలిగాడు. కార్ల్ చేసిన ఆ ఉద్యానవనం లో పని చేయడానికి ఆ యువకుడు వచ్చాడని విని చర్చి అధికారి చాలా సంతోషించాడు .

ఉద్యాన వనం తాళాలు ఇచ్చి నీవు వెళ్లి ఉద్యానవనం బాధ్యతను తీసుకుని కార్ల్ ఆత్మ సంతోషించేలా నిర్వహించు అని చెప్పాడు .

ఆ ఉద్యానవనం లో తరువాత చాల రోజులు పని చేశాడు .

కార్ల్ చేసినంత శ్రద్ధ గా పని చేసి ఉద్యాన వనం లో చక్కటి పూల మొక్కలను కూరగాయల మొక్కలను పెంచాడు .

పగటి సమయం లో కాలేజీ కి వెళ్లి కష్టపడి చదువుకున్నాడు పెద్ద వాడై పెళ్లి చేసుకుని సమాజం లో గౌరవ ప్రద మైన స్థానానికి ఎదిగాడు కాని అతడు కార్ల్ కి ఇచ్చిన మాట తప్పకుండా కార్ల్ తీసు కు న్నం త శ్రద్ధ తీసుకుని ఉద్యానవనాన్ని అందంగా తీర్చి దిద్దాడు.అంతే కాకుండా తనకు పుట్టిన బిడ్డకు కార్ల్ పేరు పెట్టుకున్నాడు

ఈ విధంగా కార్ల్ ను ఆదర్శంగా తీసుకుని ఇద్దరు యువకులు చక్కని బాటలో నడిచి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు .

నీతి : చీకటి ,చీకటిని పార ద్రోల లేదు ..ఒక దీపం మాత్రమే ఆ పని చేయ గలుగుతుంది.

ద్వేషం ద్వేషాన్ని పోగొట్ట లేదు ప్రేమ మాత్రమే ఆ పని చేయ గలుగు తుంది ఎదుటి వ్యక్తీ లో పరివర్తనతేవడం ప్రేమ ద్వారా మాత్ర్రమే సాధ్యమవుతుంది ప్రేమ యొక్క శక్తిని తక్కువగా అంచనా వేయవద్దు.

ప్రేమ ఒక్కటే ప్రపంచాన్ని ప్రేమ పూరితంగా ప్రశాంతo గా ఉండేలా చేయ గలదు

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s