ప్రయత్నలోపం

image

విలువ: ధర్మం
అంతర్గత విలువ: ప్రయత్నం

అనగనగా ఒక రాజు ఉండేవాడు. అతను చాలా మంచివాడు. దయ కలవాడు. పక్షులన్నా, జంతువులన్నా చాలా ఇష్టపడేవాడు. వాటి కోసం ఒక వనం ఏర్పాటు చేసి వాటి సంరక్షణ కోసం పనివారిని నియమించాడు. ఒకరోజు అతని స్నేహితుడు వేరే దేశానికి చెందిన రెండు గ్రద్దలను బహుమతిగా ఇచ్చాడు. రాజు వాటి రక్షణ కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక వ్యక్తిని నియమించి గ్రద్ధలను వనంలో ఉంచాడు.

ఆ గ్రద్ధలు ఈ దేశ వాతావరణానికి అలవాటు పడే విధంగా వాటికి తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తూ జాగ్రత్తగా చూస్తున్నాడు ఆ వ్యక్తి. ఒకరోజు రాజు గ్రద్దలను చూడటానికి వచ్చాడు. అందులో ఒక గ్రద్ద చాలా ఎత్తు వరకు ఎగరడం చూసి సంతోషించి వాటి రక్షణ బాధ్యత బాగా చూస్తున్నందుకు అతనికి 1000 బంగారు నాణాలు బహుమతిగా ఇచ్చాడు.
రెండవ గ్రద్ద సంగతి ఏమిటి? అని అడిగాడు రాజు. అది ఎగరడానికి ఇష్టపడట్లేదని ఎంత బాగా చూసినా చురుకుగా ఉండట్లేదని కారణం అంతు పట్టట్లేదని చెప్పడు ఆ వ్యకి, అది విన్న రాజు ఒక వృద్ధుడిని పిలిచి గ్రద్ద ఎగరక పోవటానికి కారణం తెలుసుకోమన్నారు.
మర్నాడు రాజు గ్రద్దలను చూడటానికి వెళ్ళేసరికి రెందవ గ్రద్ధ కూడా ఎంతో ఎత్తుగా ఎగరడం చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. ఒక్కరోజులో మార్పుకు కారణం ఏమిటని వృద్ధుడు అడిగారు. దానికి వృద్ధుడు నవ్వుతూ ఏమీలేదు రాజా! ఆ గ్రద్ధ కూర్చున్న చెట్టు కొమ్మ నరికేసాను. అప్పటి నుండి ఎగురుతోంది అని చెప్పాడు.

నీతి: మనలో చాలామంది ప్రవర్తన ఇలాగే ఉంటుంది. “సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన” అన్నట్ట్లు కస్టపడితేనే పనులు అవుతాయి,ప్రయత్నలోపం లేకుడా మన పని మనం చేస్తే జీవితంలో కూడా ఎంతో ఎత్తుకు ఎదగవచ్చు.

 

 

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s