దూరపు కొండలు నునుపు గా కనిప్స్తాయి!

దూరపు కొండలు నునుపు గా కనిపిస్తాయి !!!
విలువ –సత్ప్తవర్తన
అంతర్గత విలువ –నమ్మకం

 

image

ఒక చిన్న గ్రామం లో, రాళ్లు కొట్టే వాడు, ఒకడు ఉండేవాడు. రొజంతా కష్టపడి రాళ్ళని సమమైన ఆకారం వచ్చేటట్లు కొట్టి , ఖాతాదారులకి తగినట్టుగా తయారు చేస్తూ ఉండేవాడు. ఈ పని వల్ల తన రెండు చేతులూ గట్టిగానూ మరియు బట్టలు చాలా మురికిగా తయారయ్యేవి.

ఒక రోజు ఒక పెద్ద శిలని కొట్టే పని పెట్టుకున్నాడు .కొన్ని గంటలు కష్టపడి పని చేశాడు .చాలా ఎండగా ఉండటం వల్ల అలిసిపొయి, నీడపట్టున కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు. కొద్ది సేపటికి మనుషుల మాటలు ఏవో వినిపించాయి. “ఎవరా అదీ !”అని తిరిగి చూశాడు

అతనికి అప్పుడు ,పల్లకి లో రాజుగారు, వెంట సైనికులు, బంటులు, పెద్ద ఉరేగింపు కనిపించింది .
అప్పుడు ఒక్కసారి ఇలా అనుకున్నాడు, “రాళ్లు కొట్టే వాడి కన్నా, రాజుగారి లా జీవిస్తే ఎంత బాగుండేదో ?”. అలా అనుకో గానే ఒక వింత జరిగింది.

రాళ్లు కొట్టే వాడు అకశ్మాత్తుగా మంచి ఖరీదు గల, దుస్తులు, ఆభరణాలు వేసుకుని ఉన్నాడు. తన చెతులు ఎంతో మృదువుగా అయిపొయాయి. చక్కగా పల్లకిలో కుర్చుని ఉన్నాడు. పల్లకి లో నించి బయటికి చూస్తూ , “ఎంత బాగుందో ఇలా రాజు గా ఉంటే , ఎంత మంది పనివాళ్ళు ఉంటారో !” అని అనుకున్నాడు .

ఇలా ముందుకి పల్లకిలో సాగుతూ , కొద్దిసేపటికి రాజుగా మారిన రాళ్ళు కొట్టే వాడు ఎండ తట్టుకోలేక , మంత్రిని కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి ఆగమన్నాడు. అలా విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న సమయంలో అతనితో మంత్రి ఇలా అన్నాడు’ ,”మహారాజా మీరు ఈ రోజు, సూర్యాస్తమయం అయ్యే లోపల అంత:పురానికి చేరుకోక పోతే నన్ను ఉరి తీస్తా అన్నారు కదా ?”అని మనవి చెశాడు .

అప్పుడు ఆ రాళ్లు కొట్టే వాడికి మంత్రి పైన జాలి వేసింది. అలాగని తను వేడిని కూడా తట్టుకోలేక పొయాడు.

అప్పుడు మళ్ళీ తన మనుసులో ఇలా అనుకున్నాడు, ” రాజుగా నేను యేమైనా చేయగలను కాని ,నాకంటే సూర్యుడు ఇంకా శక్తిగల వాడు. రాజుగా కంటే సూర్యుడిగా ఉంటే బాగుండు కదా “అని ఇలా అతడు అనుకోగానే రాళ్లు కొట్టేవాడు , సూర్యుడి గా మారిపొయాడు.

ఇలా ఈ యొక్క కొత్త శక్తి ని అతను అదుపు లో పెట్టలేక పోయాడు.

విపరీత మైన ఎండ కాయడం వల్ల పొలాలు ఎండి పొయేవి. సూర్య కిరణాలు, ఆవిరిగా మారి, భూమిని, పెద్ద మబ్బు గా కప్పి వేసింది ఆ ఆవిరి.

అప్పుడు అతను ” ఔనూ !సూర్యుడి కంటే మబ్బు శక్తివంత మైనది కదా “అనుకున్నాడు.

రాళ్లు కొట్టే వాడువెంటనే మబ్బుగా మారపోయాడు. తన శక్తిని చూపించుకో వాలనే అహంకార భావం వలన ,విపరీతమైన వాన, తుఫాను కురిపించాడు. పొలాలు, ఇళ్ళు అన్నీ కొట్టుకు పోయాయి. కాని, తను ఇదివరుకు పని చెస్తున్న శిల మాత్రం కదల లెదు. ఎంత వర్షం కురిసినా కదల కుండా అలా ఉండిపొయింది.

అప్పుడు శిల ఎంత శక్తి వంతమైనది కదా మబ్బు కంటే అనుకున్నాడు.మరి రాళ్లు కొట్టే వాడికే కదా , అటువంటి శక్తివంత మైన శిలని మంచిగా తయారు చేయగలిగే శక్తి ఉంటుంది “!అని అనుకున్నాడు. వెంటనే మళ్ళీ అతను రాళ్లు కొట్టే వాడిగా మారి పొయాడు.
ఎప్పటి లాగానే తన రెండు చెతులూ కఠినంగా అయిపొయాయి, బట్టలు మాసి పోయి రాళ్లు కొడుతూ సంతోషంగా ఉన్నాడు. తన తప్పుని తెలుసుకుని తృప్తిగా తన వృత్తి ధర్మాన్ని ఆనందంగా నిర్వర్తించ సాగాడు ,

నీతి :
దూరపు కొండలు ఎప్పుడూ నునుపుగా కనిపిస్తాయి. మన వృత్తిని మనము ఆరాధనా భావం తో ఆనందంగా చేసుకో వాలి .ఎవరి  గొప్ప వారిదే అన్ని పనులూ గొప్పవే .ఏది జరిగినా అది మన మంచికే అని అనుకోవాలి .

http://saibalsanskaar.wordpress.com

http://www.facebook.com/neetikathalu

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s