మూడు చేపల కథ

విలువ : ధర్మం

అంతర్గత విలువ : వివేకము

 

image

అనగనగా ఒక చెరువు లో చాలా చేపలు ఉండేవి . ఒక రోజు ఇద్దరు చేపలు పట్టే వాళు ఆ  చెరువు లో చాలా చేపలు వున్నాయని గమనించి మరునాడు చేపలు పడదామని నిర్ణయించు కున్నారు.

వాళ్ళ మాటలు విన్న ఒక పెద్ద చేప ఈ విషయం తన స్నేహితులైన ఇంకో రెండు చేపలకు చెబుతూ – “మనం వెంటనే మన బంధువులను తీసుకుని ఈ చెరువు ని వదిలి వెళ్ళిపోవాలి – లేక పోతె రేపు మనం ప్రాణాలతో వుండము” అని తను విన్న జాలరులు మాట్లడుకున్న మాటల గురించి చెప్పి హెచ్చరించింది.

అవి విన్న రెండు చేపలు ఆలొచన లో పడ్డాయి.

రెండో చేప, “వాళ్ళు రేపు వస్తే చూద్దాం” అని అనుకుంది.

మూడో చేప, “ఈ ముసలి చేపకు చాదస్తం ఎక్కువ – ఆ చేపలు పట్టే వాళ్ళు వచ్చినా మన అదృష్టం  బాగుంటే వాళ్ళేమి చేయకేరులే!” అనుకుంది.

మొదటి చేప రాత్రి కి రాత్రి తన బంధువులతో ఈదుకుంటూ వేరే చెరువుకు వెళ్ళి పొయింది.

తెల్లవారగనే రెండో చేప నేరుగా వస్తున్న చేపలు పట్టే వాళ్ళని చూసి తన కుటుంబం తో వేరే చెరువుకు వెంటనే వెళ్ళి పొయింది.

మూడో చేప వల లో చిక్కుకుని ప్రాణాలను పోగొట్టుకుంది.

దూరదృష్టి తో ఆలోచించిన మొదటి చేప తన బంధువులనందరినీ కాపడుకో గలిగింది. ముందుగానే ఆపాయాన్ని గ్రహించి వెంటనే చర్యలు తీసుకున్న రెండో చేప ,కొంత వరకు తన కుటుంబాన్ని కాపడుకుంది.

ఆదృష్టాన్ని నమ్ముకున్న మూడో చేప మటుకు యేమి చేయలేక పొయింది.

నీతి :అలాగే మన జీవితం లో కూడా కేవలం అదృష్టాన్ని నమ్ముకుని, మన వంతు కృషి మనం చచేయకపోతే ఎదురయ్యే సమస్యలను ఎదుర్కొని విజయాన్ని సాధించలేము.

 

http://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s