పెద్దల యెడల గౌరవం గా ప్రేమగా మెలగాలి

image

విలువ సత్ప్రవర్తన : సత్యము

అంతర్గత విలువ పెద్దలను గౌరవించుట

ఒక వృ ద్ధుడు తన కొడుకు కోడలు నాలుగేళ్ల మనుమడు వీళ్ళతో కలసి నివసిస్తున్నాడు. ఆ ముసలివానికి చూపు స్పష్టం గా కనపడేది కాదు. చేతులు వణకుతూఉండేవి. నడుస్తూంటే అడుగులు తడబడేవి. ఆ కుటుంబం సాయంకాలం భోజనం అంతాకలసి ఒకే టేబుల్ వద్ద చేసేవారు. ఆ ముసలి తాత భోజనం చేస్తుంటే చేతులు వణకడం వలన కూరలోని బటాణీలు నేల మీద దొల్లి పడుతూ ఉండేవి. ఆయన పాలు త్రాగుతూ వుంటే చేతులు తడబాటు వల్ల పాలు ఒలికి పోతూ ఉండేవి. టేబుల్ క్లాత్ జిడ్డు గా తయారయ్యేది. దీనితో ఆ ముసలి వాడి కొడుకు కోడలు చాల ఇబ్బంది పడేవారు. దీనికేదో ఏదో పరిష్కారం చూడాలని భావించారు. ఆ గది లో ఒక మూల ఒక చిన్న టేబుల్ వేసి దాని మీద ఆయనకు భోజనం పెట్టడం ప్రారంభించారు. మిగిలిన వాళ్ళంతా మామూలు గా తమ డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చుని భోజనం చేసేవారు. ఆ ముసలి తాత చేతి నుంచి గాజు పాత్రలు అప్పుడప్పుడు చెయ్యి జారి పగిలి పోతూ ఉండేవి. అందుచేత కర్ర పాత్రలు చేయించి పాలు మజ్జిగ మొదలైనవి వాటిలో పోసి ఇవ్వడం మొదలు పెట్టారు. ఆ ముసలితాత భోజనం చేస్తూ అప్పుడప్పుడు కన్నీళ్లు పెట్టుకొనే వాడు. కొడుకు కోడలు ఇది గమనించక పోలేదు. అయినా ఎప్పుడయినా తాత చేతినుంచి ఏదైనా పాత్ర లేదా చంచా జారిపోతే జాగ్రత్త గా పట్టుకోవాలని తెలియదా అని గద్దించే వారు. నాలుగు సంవత్సరాల వయస్సు గల చిన్నపిల్లవాడు ఇదంతా మౌనంగా శ్రద్ధ గా గమనించేవాడు. ఒకరోజున ఆ పిల్లవాడు సాయంకాలం భోజన సమయానికి కొంచెం ముందు కొన్ని కర్ర ముక్కల తో ఆడు కుంటున్నాడు.

image.jpeg

ఆ పిల్లవాని తండ్రి ఇది గమనించ బాబూ ఏమి చేస్తున్నావు అని ప్రేమగా అడిగాడు. దానికి ఆ పిల్లవాడు అమాయకంగా అమ్మ నువ్వు పెద్దవాళ్లు అయ్యాక మీరు భోజనం చేయడానికి కర్ర పాత్రలు చేస్తున్నానని చెప్పి ఆడు కోవడానికి వెళ్లి పోయాడు. అమాయకం గా ఆ పిల్లవాడు చెప్పిన మాటలు తల్లి తండ్రులకు జ్ఞానోదయం కలిగేటట్లు చేశాయి. ఆ రోజును నుండి ఆ ముసలి తండ్రికి వాళ్లతో బాటే డైనింగ్ టేబుల్ వద్ద భోజనం పెట్టడం మొదలు పెట్టారు. ఆయన చేతినుండి పాత్రలు జారిపోయినా మజ్జిగ ఒలికి పోయినా వాళ్ళు ఎప్పుడూ విసుక్కో లేదు.

నీతి :మనం ఎటువంటి విత్తనాలు చల్లితే అటువంటి పండ్లే లభిస్తాయి అనేది పెద్దలు చెప్పే సామెత. ఇతరుల కు మనం ఏమి ఇస్తే అదే మనకు లభిస్తుంది. అందుచేత మనం మంచి గా ఉండాలి అందరికి మంచి చెయ్యాలి. ముఖ్యం గా తల్లి తండ్రుల విషయం లో పెద్దల విషయం లో మన ప్రవర్తన మన పిల్లలకు ఆదర్శం గా ఉండాలి. అది మన నైతిక బాధ్య

http://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s