సాధన

image

విలువ: శాంతి
అంతర్గత విలువ: మౌనం

ఒక రైతు తన పొలం పనిలో ఉండగా అతని చేతికున్న వాచీ పోయింది.అది అతనికి చాల ఇష్టమైన వాచీ. దానికోసం పొలం అంతా వెతికి దొరకలేదని బాధపడుతున్నాడు. అక్కడే ఆడుకుంటున్న పిల్లల్ని పిలిచి వాచీ వెతికిపెట్టమని , అది దొరికిన వాళ్ళకి మంచి బహుమతి ఇస్తానని చెప్పాడు. అది విన్న పిల్లలందరూ ఉత్సాహంతో గెంతులు వేస్తూ పొలంలోకి పరుగుపెట్టారు. కాని ఎంత వెతికినా వాళ్ళెవరికి వాచీ దొరకలేదు.దానితో నిరాశపడిన రైతు , ఇంక అది దొరకదు అనుకున్నాడు.
ఇంతలో ఒక అబ్బాయి ముందుకు వచ్చి ఇంకొక్క అవకాశం ఇస్తే చివరిసారి ప్రయత్నిస్తాను అని అడిగాడు. ఆ అబ్బాయి నిజాయితీ చూసి ముచ్చటపడిన రైతు సరేనన్నాడు. కొంతసేపటికి ఆ అబ్బాయి వాచీ పట్టుకొచ్చి రైతుకి ఇచ్చాడు. ఆశ్చర్యపోయిన రైతు ఎలా దొరికింది అని అడిగాడు.ఆ అబ్బాయి నేను ఏమి ఆలోచించకుండా ఒకచోట కూర్చున్నాను. అలా నిశ్శబ్దంగా ఉన్నప్పుడు వాచీలో సెకండ్ల ముల్లు టిక్ టిక్ మని తిరగడం వినిపించింది. ఆ శబ్దం వచ్చిన దిశగా వెళ్తే వాచీ కనిపించిది అని చెప్పాడు.

నీతి: మనస్సుఆలోచనలతో చంచలంగా ఉన్నప్పుడు సరైన నిర్ణయం తీసుకోలేము. ప్రశాంతంగా ఉంటే బుద్ధి చురుకుగా పనిచేస్తుంది.ప్రతి రోజు కొంచం సేపు నిశ్సబ్దంగా ఉండడం సాధన చేస్తే ప్రశాంతమైన జీవితం గడపడానికి సహాయపడుతుంది.

 

http://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s