మానవత్వం

image

విలువ : ప్రేమ
అంతర్గత విలువ: దయ

ఒక గ్రామంలో రామన్న అనే రైతు ఉండేవాడు. అతను మంచి వ్యక్తిత్వం కలిగిన మనిషి. రామన్న భార్యాపిల్లలతో కలిసి ఒక చిన్న ఇంటిలో నివసిస్తూ తనకున్న కొద్దిపాటి పొలంలో పంటలు పండించి వాటిని అమ్ముకుని జీవనం సాగించేవాడు. గ్రామంలో ఎవరికి సమస్య వచ్చినా రామన్న తను చెయ్యగలిగిన సాయం చేసి ఆదుకునేవాడు. ఈ విధమైన మంచి ప్రవర్తన వల్ల అందరూ అతన్ని గౌరవించేవారు. అదే గ్రామంలో ఉన్న సూరన్న అనే రైతు రామన్న పట్ల అసూయతో ఉండేవాడు.అందరూ అతన్ని గౌరవించడం చూసి తట్టుకోలేకపోయేవాడు .సూరన్న సోమరి. ఎక్కువ కష్టపడేవాడు కాదు.అందువల్ల అతని పొలంలో దిగుబడి సరిగా వచ్చేది కాదు. రామన్న కష్టపడి సాగు చెయ్యడంవల్ల మంచి దిగుబడి సాధించేవాడు.
ఒక సంవత్సరం పంట కోసిన తరువాత రాత్రి ఎవరు లేని సమయం చూసి సూరన్న , రామన్న పంటకు నిప్పు అంటించాడు. రామన్న స్నేహితులు చూసి నీళ్ళు పోసి మంటలు ఆర్పేసారు.అయితే అప్పటికే సగం పంట కాలిపోయింది. రామన్న మంటలు ఎక్కడనుండి వచ్చాయో పరిశీలించి సూరన్న ఇదంతా చేసాడని గ్రహించాడు.
కాలిపోగా మిగిలిన పంటని మంచిధరకి అమ్ముకున్నాడు. జరిగిన నష్టానికి బాధపడ్డాడు కానీ ఎవరికీ చెప్పలేదు. ఒక రోజు రాత్రి ఏవో అరుపులు వినిపించి లేచి బయటకు వచ్చి చూసాడు.సూరన్న కొడుకు ఆరోగ్యం బాగోలేదు.ఊరి జనం అంతా సూరన్న ఇంటిదగ్గర చేరారు. ఊరి డాక్టరుకు కూడా ఆ అబ్బాయి పరిస్థితి అంతు చిక్కడం లేదు. రామన్న వెంటనే తన గుర్రాన్ని బండికి కట్టి పక్క ఊరెళ్ళి డాక్టరుని తీసుకువచ్చాడు.ఆయన వెంటనే అవసరమయిన మందులు ఇవ్వడంతో సూరన్న కొడుకు కోలుకున్నాడు.
మర్నాడు సూరన్న , రామన్న వద్దకు వెళ్లి కృతజ్ఞతలు చెప్పి తనను క్షమించమని వేడుకున్నాడు.అతని పంటకు తనే నిప్పు పెట్టానని ఒప్పుకున్నాడు . రామన్న వెంటనే నాకు తెలుసు అన్నాడు. సూరన్న ఆశ్చర్యపోయి , నేను నీకు అన్యాయం చేసానని తెలిసి కూడా నిన్న రాత్రి నాకు ఎలా సాయం చేసావు అని అడిగాడు. దానికి రామన్న ఒక మనిషిగా నా ధర్మం నేను నిర్వర్తించాను అంతే అన్నాడు. ఈ సంఘటన తరవాత సూరన్న పూర్తిగా మారిపోయాడు. రామన్న లాగానే అందరికి సాయం చెయ్యడం మొదలుపెట్టాడు.ఎవరైనా ఈ మార్పుకి కారణం అడిగితే రామన్న మంచితనం , ప్రేమ నన్ను మనిషిని చేసాయి అని చెప్పసాగాడు.
నీతి: మన విధులు మనం సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తూ తోటి వారికి సహాయపడడం మన ధర్మం. మనకి అపకారం చేసినవాళ్ళకి కూడా సహాయం చెయ్యాలంటే మంచి మనసు ఉండాలి. అలాంటి మంచిమనసు ఉన్న మనుషులలోనే మానవత్వం ఉంటుంది. మనుషులుగా పుట్టినందుకు మానవత్వంతో జీవిస్తేనే మన ఉనికికి అర్థం ఉంటుంది.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s