అహం కారం దాని ప్రభావం

 

image.jpegఅహం అనే శబ్దము నకు నేను అని అర్ధం అందరి కంటే నేనే గొప్పవాడిని లేదా నేను మాత్రమే అందరి కంటే గొప్పగా ఉండాలి అని ఈ భావననే అహం అని నిర్వచించ వచ్చు ఇది మన జీవితానికి చేసే చెడు ఇంతా అంతా కాదు ఈ భావన నుంచి బయట పడగలిగితే జీవితం లో అంతకంటే ఆనందం మరేదీ ఉండదు ఈ ప్రభావానికి లోనైతే ఇంత కంటే నరకం కూడా మరొకటి ఉండదు

చాల నిరుత్సాహం కలిగించే ఒక విషయం ఏమిటంటే విజయాలను సాధించా మని భావించే వారు, ప్రముఖ వ్యక్తులు చేసే పనులు ఎక్కువగా ఇతరుల దృష్టిని ఆకర్షించ డానికే చేస్తారు. వాళ్ళు కూడా అహం అనే సంకెళ్ళ నుంచి బయట పడలేరు అహం అనే చెడ్డ గుణం సహజంగా తనను పెంచి పోషించే వాళ్ళకోసం వెతుక్కుంటూ ఉంటుంది అందువల్ల అదో పెద్ద ముష్టిది అహం అనే చెడ్డ గుణం తో ఉన్న సమస్య ఏమిటంటే దాన్ని మనం పెంచి పోషిస్తే మనలో నేనే గొప్ప అనే భావం (superiority complex) ప్రబలుతుంది దాన్ని అసలు పట్టించు కోకుండా వదిలేస్తే మనలో ఆత్మ న్యూనతా భావం (inferiority complex) బయలు దేరు తుంది ఎలా చూసినా అది మనకు మన శ్శాంతి లేకుండా చేస్తుంది అహం మననుంచి కోరే మూల్యం ఏమిటంటే మన మన శ్శాంతి. దువ్వెన కొనుక్కోడానికి జుట్టు ఎందుకు అమ్ముకోవాలి ? అలాగే అహం అనే చెడ్డ గుణాన్ని సంతృప్తి పరచడానికి మనం మన మన శ్శాంతి ని ఎందుకు దూరం చెసుకూవాలి?

ఈ అహం కారం మూలంగా ఇతరులకంటే మన గొప్పగా ఉండాలని లేదా వాళ్ళను మించి పోవాలని నిరంతరం సంఘర్షణ కు గురి అవుతుంటాం అహాన్ని విడచి పెడితే మనం మనని జయించా గలుగుతాం మన స్వ శక్తితో అభివృద్ధి సాధించ గలుగుతాం ఇతరుల దృ ష్టి లో గుర్తింపు పొందడానికి అహం మన చేత మంచి చెడ్డల తో నిమిత్తం లేకుండా ఏదైనా చేయిస్తుంది ఇటువంతి స్థితిని జీవితం లో ప్రతివారు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఎదుర్కొంటూనే ఉంటారు ఇది ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి మంచి అయినా దానికి గుర్తింపు లభించి నపుడే అది మంచిగా భావింప బడుతుంది పదిమంది దృ ష్టిని ఆకర్షించ గలిగితే చెడ్డ కూడా మంచిగా గుర్తింపు పొంద గలుగుతుంది ఇదేరీతిలో పదిమంది దృష్టిని ఆకర్షించ లేక పొతే మంచి కూడా చెడ్డ గానే భావింప బడవచ్చు ఈ అహం అనేది దాని విషయం లో మనం శ్రద్ధ చూపించి నపుడే అది బ్రతక గలుగుతుంది అందుచే ప్రతివాళ్ళు జీవితం లో ఈ అహం అనే స్థితి ని దాటడానికి (అధిగమించడానికి) ప్రయత్నించాలి జీవితం లోకి అహం ప్రవేశిస్తే ఉన్నవన్నీ పోతాయి దాన్ని దూరంగా ఉంచ గలిగితే మనకు అన్నీ సమకూరతాయి

అహం కారణం గా ఎంతోమంది ఎన్నో విలువైన అనుబంధాల్ని దూరం చేసుకున్నారో కదా అందుచేత అహం ఎంత మాత్రము విలువ లేనిది ఎంతమాత్రము గొప్పది కాదు అహాన్ని విడిచి అందరితో అనుబంధం పెంచుకోవాల లేదా అహాన్ని పెంచి పోషించి అనుబంధాలను నాశనం చేసుకోవాలా అనే విషయం ఎవరికీ వారే ఆలోచించు కోవాలి అహాన్ని రక్షించుకోవడం అంటే బంగారం లాంటి అనేక సదవ కాశాల్ని పోగొట్టుకోవడమే అహం తో నిడిన మనస్సు తో ఉన్నవారు వేసే ప్రతి అడుగు నిప్పు మీద నడవడం లాంటిది వాళ్ళకు ప్రతి క్షణం ప్రతి విషయం ప్రతి అనుబంధం ఉద్రిక్తత ను అవిశ్రాంతి ని కలిగిస్తాయి. ప్రశాంతత అహం ఈ రెండింటికి ఎంతమాత్రం పొసగదు

ఒక కాకి ఒక మాంసము ముక్కను తన్నుకు పోతోంది ఆ మాంసము ముక్క కోసం చాలా పక్షులు దాని వెంట పడ్డాయి ఆ కాకి మాంసం ముక్కను వదిలేసింది పక్షులన్నీ కాకిని వదిలేసి మాంసం ముక్క వైపు మరలాయి అప్పుడు ఆ కాకి ఆకాశం లో స్వేచ్చ గా ఎగర గలిగింది మాంసం ముక్కను వదిలేశాక నాకు స్వేచ్చ గాఎగేరే అవకాసం లభించింది అనుకుంది కాకి అందుచే అహాన్ని విడిచి పెడితే మనకి స్వేచ్చ మనశ్శాంతి లభిస్తాయి

http://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s