మాతృ ప్రేమ!!!

image

విలువ :ప్రేమ

అంతర్గత విలువ :అవ్యాజ మైన ప్రేమ

మా అమ్మకు ఒక కన్నే ఉండేది నేను ఆమెను ఎంతగానో అసహ్యించు కొనేవాడిని ఆమెను చూడడానికే చాలా ఇబ్బంది అనిపించేది అంటే ఆమె అంత అందవికారంగా ఉండేది ఆవిడ కుటుంబ పోషణ కోసం పిల్లలకు ఉపాధ్యాయులకు వంట చేసి పెట్టేది ఎలిమెంటరీ స్కూల్ లో నేను చదివే రోజుల్లో ఒకరోజున మా అమ్మ నాకు అభినందలు చెప్పడానికి వచ్చింది నేను చాల ఇబ్బంది పడ్డాను అసలామె అలా ఎందుకు చేసింది అని అనుకున్నాను నేనసలు ఆమెను పట్టించుకో లేదు ఆమె కేసి అసహ్యంగా ఒక చూపు చూసి పరుగెత్తుకుని పారిపోయాను ఆ మరునాడు నా తోటి విద్యార్ధి మీ అమ్మకు ఒక కన్ను లేదా అని అడిగేడు నాకు చాల సిగ్గనిపించింది చచ్చి పోవాలని పించింది మా అమ్మ అసలు కనపడ కుండా పొతే బాగుండునని అనిపించినది ఆ రోజున ఆమెతో పెద్దగా గొడవ పడ్డాను నన్ను ఎందుకు నవ్వుల పాలు చేస్తావు నీవు చావ కూడదా? అని కోపంగా అన్నాను మా అమ్మ ఏమీ సమాధానం చెప్పలేదు కోపం లో నేను ఎంత అనరాని మాటలన్ననో తరువాత కూడా నేను మరొకసారి ఆలోచించలేదు పశ్చాత్తాప పడలేదు ఆవిడ ఏమనుకుంటుందో అనే ధ్యాస అసలే లేదు ఆ యింటి నుంచి వెళ్లి పో వాలని నాకావిడ తో పని లేదని భావించాను చాల కష్ట పది చదివాను విదేశాలు వెళ్ళే అవకాసం కోసం రావాలని మంచి ఉద్యోగం వచ్చింది పెళ్లి చేసుకున్నాను పిల్లలు పుట్టారు ఇల్లు కూడా కొనుక్కున్నాను నా భార్యా పిల్లల తో హాయిగా సుఖ సంతోషాలతో కాలం గడుపుతున్నాను

ఒక రోజున నాకెంతో ఆశ్చర్యం కలిగేల మా అమ్మ మా ఇంటికి వచ్చింది ఆవిడను చూసి చాల ఏళ్ళ యింది మా పిల్లల్ని ఆవిడ అసలు చూడనేలేదు మా పిల్లలు గుమ్మం దగ్గర నిలబడ్డ ఆవిడను చూసి నవ్వారు పిలవకుండా వచ్చిన ఆవిడను చూసి నాకు చాల కోపం వచ్చింది ఇక్కడకు రావడానికి నీకెంత ధైర్యం వెంటనే ఇక్కడనుంచి ఫో అని కోపంగా అరిచాను మా అమ్మ చాల ప్రశాoతంగా క్షమించు బాబూ తప్పుడు చిరునామాకు వచ్చాను అని చెప్పి మళ్ళీ కనబడ కుండా వెళ్లి పోయింది ఒక రోజున పూర్వ విద్యార్ధుల సమావేశం ఉందని మా school నుంచి ఆహ్వానం వచ్చింది బిజినెస్ పని మీద ఊరు వెడుతున్నానని మా ఆవిడతో అబద్ధం చెప్పి బయలు దేరాను ఫంక్షన్ అయిపోయినతరువాత మేము చిన్నప్పుడు ఉన్న పాత ఇంటికి వెళ్లాను ఉత్సాహం గా మా అమ్మ కొన్ని రోజుల క్రిందట చని పోయిందని చుట్టు ప్రక్కల వాళ్ళు చెప్పారు నేను ఒక్క కన్నీటి బొట్టు కూడా విదల్చ లేదు నాకు ఇమ్మని చెప్పిందని వాళ్ళు నాకు ఒక ఉత్తరం ఇచ్చారు దాని లో ఇలా వ్రాసి ఉంది

ప్రియాతి ప్రియమైన బాబూ

నేను ఎప్పుడూ నీ గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటాను నేను మీ ఇంటికి వచ్చి మీ పిల్లలను భయ పెట్టాను నీ వు పూర్వ విద్యార్ధుల ఫంక్షన్ కు వస్తున్నావని చాల ఆనందం కలిగింది ఒక్కసారి నిన్ను చూడాలని ఉంది కాని నేను మంచం మీద నుండి లేవగలిగే పరిస్థితి లో లేను నేను నిన్ను చిన్నప్పటి నుంచి ఇబ్బంది పెడుతూనే ఉన్నాను ఒక్క మాట…….

నువ్వు చిన్నపిల్లవాడు గా ఉన్నప్పుదు ఒక ప్రమాదం లో నీ కన్ను పోయింది పెరిగి పెద్దవాడ వవుతున్న నిన్ను నీకున్న ఒకే కన్నును చూసి నాగుండె తరుక్కు పోయింది నాకున్న ఉన్న రెండు కళ్ళ లో ఒక కన్ను నీకు ఇచ్చాను పోయిన నీ కంటి స్థానం లో ఉన్న నా కంటి తో నీ వీ ప్రపంచాన్ని చూస్తున్న్నందుకు నేనెంతో గర్వపడుతున్నాను

ఇట్లు

ప్రేమతో మీ అమ్మ

నీతి మనం తల్లి తండ్రుల నెప్పుడు ప్రేమతో గౌరవం తో చూడాలి భగవంతుడు మనకు ప్రేమతో ఇచ్చిన ఆశీస్సు లే మన తల్లి తండ్రులు. తాను అందరి దగ్గర ఉండడం సాధ్యం కాదు కనుక భగవంతుడుమనకెంతో విలువైన తల్లి తండ్రులను ఇచ్చాడు పిల్లల కోసం తల్లి తండ్రుల కంటే త్యాగం చేసే వారు మరెవరు ఉండరు పై కథ వలన మనకు తెలిసే నీతి ఇదే

మనలను ప్రేమతో పెంచిన తల్లి తండ్రులను మనం ప్రేమగా చూడాలి వాళ్ళని సంతోషం గా ఉంచేందుకు మన చేయగలిగినంత ప్రయత్నం చేయాలి

http://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s