భగవంతుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు!!!

image

 

విలువ:సత్యం
అంతర్గతవిలువ:జాగ్రత్తగా గమనించడం

ఒక సాధకుడు గురువుగారి దగ్గరకు వెళ్ళి భగవంతుడు ఎలా ఉంటాడు? ఆయన్ని కలుసుకోవాలంటే ఏమి చెయ్యాలి? అని అడుగుతాడు.
దానికి గురువుగారు, నాయనా: భగవంతుడు అన్నిచోట్ల ఉంటాడు, ఆయన లేనిప్రదేశం ఉండదు. అలాగే అందరి హృదయాల్లోనూ ఉంటాడు, నీ హృదయంలో కూడా ఉన్నాడు అని చెప్పారు. దానికి సాధకుడు మరి నాలోనే ఉంటే నాకెందుకు కనిపించట్లేదు అని అడుగుతాడు. అప్పుడు గురువుగారు నీ హృదయంలో భగవంతుడు ఉన్నా నీ మనసు ప్రాపంచిక విషయాల్లో చిక్కుకుని ఉంది, మనసు భగవంతుడి వైపు తిప్పు అప్పుడు నువ్వు భగవంతుడిని గుర్తించగలవు అంటారు. సాధకుడు ఇంకా ప్రశ్నలతో విసిగిస్తుంటే గురువుగారు అతన్ని హరిద్వార్ లో గంగా నది వద్దకు వెళ్ళమంటారు. అక్కడ ఒక చేప మనలాగే గొంతువిప్పి మట్లాడగలదు, అది నీకు సమాధానం చెప్తుంది అంటారు.
సాధకుడు గంగానది వద్దకు వెళ్ళి కనిపినంచిన చేపలన్నిటిని ఇదే ప్రశ్న అడుగుతూ ఉంటాదు. కొంతసేపటికి మట్లాడే చేప నీటి పైకి వచ్చి నువ్వు ఎక్కడనుండి వచ్చావు? అని అడుగుతుంది. గురువుగారు తనను పంపిన విషయం చెప్తాడు. అప్పుడు చేప వారం రోజులుగా దాహం వేస్తోంది. నాకు తాగడానికి నీరు ఎక్కడ దొరుకుతుందో చెప్పగలవా అని అడుతుంది. సాధకుడు నవ్వుతూ , మూర్ఖంగా మట్లాడకు నీ చుట్టూ ఉన్న నీరు నీకు కనిపించట్లేదా? అని అడుగుతాడు. దానికి చేప మరి భగవంతుడు కూడా అన్ని చోట్లా ఉన్నాడుగా, నువ్వెందుకు చూడలేకపోతున్నావు అంటుంది.
అప్పుడు సాధకుడు నువ్వు తలకిందులుగా నీటిలోకి వెళ్తే నీరు తాగచ్చు. నీ శరీరం ఆ విధంగా తయారుచేయబడింది.మమూలుగా నీటిలో ఉన్నా అది నీలో ప్రవేశించదు అలా అయితే నువ్వు వెంటనే చచ్చిపోతావు అంటాడు. అప్పుడు చేప కూడా నువ్వు మనసు భగవంతుడి వైపు తిప్పు, అలా ప్రయత్నం చేస్తే నువ్వు భగవంతుడిని చుడగలవు అంటుంది. సాధకుడుచేప చెప్పినట్లుగా ప్రయత్నం చేసి భగవంతుడు తనలోనే ఉన్నాడని గ్రహిస్తాడు.
నీతి: మనసు పెట్టి ప్రయత్నం చేస్తే భగవంతుడిని మనలోనె కాక ప్రతిజీవి లోనూ చూడవచ్చు.

https://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s