మనకు సహాయ పడిన వారి విషయం లో ఎప్పుడూ కృ త జ్ఞ త కలిగి ఉండాలి !!

విలువ :సత్ప్రవర్తన

అంతర్గత విలువ :మర్యాద

image

ఒక పది సంవత్సరాల పిల్లవాడు ఒక రెస్టా రెంటు కు వెళ్లి ఒక టేబుల్ దగ్గర కూర్చున్నాడు ఆ రోజుల్లో ఐస్ క్రీమ్ చాల చౌక ఇంతలో అక్కడ సప్లయర్ గా ఉన్న అమ్మాయి వచ్చి ఒక గ్లాస్ మంచినీళ్ళు టేబుల్ మీద పెట్టి ఏమి కావలి అని అడిగింది రెస్టా రెంటు కొంచెం రద్దీ గా ఉంది అన్ని టేబుల్స్ వద్ద జనం ఉన్నారు. స్పెషల్ ఐస్ క్రీం ధర ఎంత అని అడిగాడు ఏభై సెంట్లు అని ఆమె సమాధానం చెప్పింది ఆ పిల్లవాడు తన జేబులో ఉన్న చిల్లర తీసి లెక్క పెట్టుకుని మామూలు ఐస్ క్రీం ధర ఎంత అని అడిగాడు ముప్ఫై అయిదు సెంట్లు అని ఆ అమ్మాయి కొంచెం విసుగ్గా సమాధానం చెప్పింది ఆ పిల్లవాడు తన దగ్గర ఉన్న చిల్లర మరొక సారి లెక్క పెట్టుకుని అయితే నాకు మామూలు ఐస్ క్రీమ్ కావాలి అని చెప్పాడు ఆ అమ్మాయి ఐస్ క్రీమ్ తెచ్చి ఇచ్చింది బిల్లు టేబుల్ మీద పెట్టి వెళ్లి పొయిం ది ఆ పిల్లవాడు ఐస్ క్రీమ్ తిని క్యాషియర్ దగ్గరకు వెళ్లి బిల్లు చెల్లించి వెళ్ళిపోయాడు మరికొంత సేపటి తరువాత టేబుల్ శుభ్రం చేయడానికి వచ్చిన ఆ అమ్మాయి ఖాళీ ఐస్ క్రీమ్ డిష్ ప్రక్కన పెట్టి ఉన్న పది సెంట్ల నాలుగు పెన్నీలు చిల్లర చూసి ఏడుపు ముఖం పెట్టింది ఆ అబ్బాయి స్పెషల్ ఐస్ క్రీం తింటే తన దగ్గర ఉన్న డబ్బులు ఆ అమ్మాయికి టిప్ ఇవ్వడానికి చాలవని మామూలు ఐస్ క్రీమ్ మాత్రమె తిని వెళ్లి పోయాడు
నీతి :మనకు సహాయపడిన వారితో మనం మర్యాద గా మెలగాలి. వాళ్ళు  చేసిన సహాయం గుర్తు పెట్టుకోవాలి అలా ఉన్నప్పుదే సహాయం చేసినవారికి పొందినవారికి కూడా తృ ప్తి సంతోషం మిగులుతాయి

https://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s