చిత్తశుద్ధి!! విలువ: ప్రేమ ; అంతర్గత విలువ:గురు భక్తి


image

సిక్కుల 10వ గురువైన గురుగోవింద్ సింగ్ కాలంలో జరిగిన విషయం ఇది. గురు గోవింద్ సింగ్ చాలా చురుకైన వ్యక్తి. భగవంతుని పట్ల భక్తి విశ్వాసాలు కలిగి ఉండేవారు. ఈ గురువుగారు తన అనుచరులకు ఆదేశాలు ఇచ్చి వాటిని అమలుచేసేటప్పుడు పరీక్షలు పెట్టి సాధనలో వారి అభివృద్ధికి సహాయపడేవారు.ఒకసారి అందరూ తమ ఇంటివసారాలో యాత్రికులకు ఉచిత భోజన సౌకర్యాలు కల్పించాలని , ఇంటికివచ్చిన వారెవ్వరు ఖాళీ కడుపుతో తిరిగి వెళ్ళకూడదని ఆదేశించారు.

శిష్యులంతా అలాగే చేస్తూ, యాత్రికులను బాగా ఆదరిస్తూ మంచిపేరు తెచ్చుకున్నారు. గురువుగారు ఒకరోజు వాళ్ళని పరీక్షిచాలని మారువేషంలో బయలుదేరారు. శిష్యులంతా అప్పుడే లేచి తమ పనులు చేసుకుంటున్నారు. కొందరు బట్టలు ఉతుకుతున్నారు, కొందరు ప్రార్థన చేసుకుంటున్నారు ఇలా ఎవరి పనుల్లో వాళ్ళు నిమగ్నమై ఉన్నారు. గురు గోవింద్ సింగ్ ఒకరింటికి వెళ్ళి అయ్యా; నేను ఒక యాత్రికుడిని , ఆకలిగా ఉంది తినడానికి ఏమైనా ఉందా అని అడుగుతారు. దానికి ఆ ఇంటి యజమాని మీరు ఇంత పొద్దున్నే వస్తే ఎలాగ? ఇంకా వంట మొదలుపెట్టలేదు, తరవాత రండి అంటాడు.

ఇంకో ఇంటిదగ్గర కూడా ఇలాంటి సమధానమే వస్తుంది.వాళ్ళు కుడా తరవాత వస్తే పెడతాం అంటారు. అలా ప్రతి ఇంటికీ వెళ్ళి చివరకు నందలాల్ అనే వ్యక్తి ఇంటిదగ్గర ఆగుతాడు. నందలాల్ గురు గోవింద్ సింగ్ కన్నా 20 సంవత్సరాలు పెద్ద. కాని గురువుగారి పట్ల, ఆయన బోధల పట్లా ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలు కలిగిన వ్యక్తి. యధాప్రకారం గురు గోవింద్ సింగ్ తినడానికి ఏమైనా పెట్టమని అడుగుతాడు. నందలాల్ ఆయన్ని ప్రేమతో ఆదరించి వండిన పదార్థాలన్ని వడ్డిస్తాడు. గురువుగారు కూడ అతను ప్రేమగా వడ్డిస్తూ ఉంటే తృప్తిగా తింటారు.
మర్నాడు అందరూ సమావేశమైనప్పుడు గురు గోవింద్ సింగ్ ఇలా అన్నారు. “మన ఊరిలో నేను చెప్పిన ఆదేశాలు చిత్తశుద్ధితో పాటిస్తున్నది నందలాల్ ఒక్కడే ” అది విని అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు, ముందురోజు పొద్దున్నే తమందరి ఇంటికి యాత్రికుడి రూపంలో వచ్చింది గురువుగారేనని గ్రహించారు.

నీతి: చిత్తశుద్ధి ఉంటేనే గురువు అనుగ్రహం లభిస్తుంది.దానికోసం గురువు అదేశాలు ఏదో చెయ్యాలి అన్నట్లు కాకుండా, క్రమం తప్పకుండా నిజాయితీగా చెయ్యాలి.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s