ప్రయాణం ఎంత ముఖ్యమో గమ్యం కూడా అంతే ముఖ్యము!! విలవ:ధర్మము అంతర్గత విలువ:శ్రద్ధ

 

download (7)

ఒకానొక సమయంలో విలాసములు మరియు సుఖాలలో మునిగి  తేలుతున్న ఒక రాజు ఉండేవాడు .  అతను ఎరుపు గులాబీలు నిండిన మంచం మీద నిదురిస్తూ రుచికరమైన ఆహారాన్ని తింటూ చాలా ఆనందముగా భోగాలను అనుభవిస్తూ గడిపేవాడు. ఒక రోజు, రాజు మరియు అతని వెంట సభాసదులు వేటకు వెళ్లారు. వారు ఆనందముగా చీకటి పడే సమయం వరకు వేటలో గడిపారు.రాజు నాయకత్వం లో అందరూ తిరిగి ప్రయాణం ప్రారంభించారు, కానీ కొంతసేపటికి  తను ఒంటరిగా నడవ సాగాడు.  అలా అతను తన అనుచరులనుండి వేరు పడడం జరిగింది, రాజు కొరకు వెతికిన అనుచరులు అతను కనబడక తిరిగి వెళ్ళిపోయారు.

king-hunting

రాజు ఆకలితో బాగా అలసిపోయాడు. ఈ ఊహించని పరిణామానికి తన మీద తనకే కోపం వఅచ్చింది . ఏమీ చేసేది లేక  గుర్రం స్వారీ చేస్తూ చాలా దూరం వెళ్ళాడు. కొంతసేపటికి అతనికి ఒక ఆశ్రమం కనిపించింది. అందులో ఒక పూజారి ప్రార్ధన చేస్తూ కనిపించాడు.రాజు అతనికి తన పరిస్థితి చెప్పి తిరిగి తన రాజ్యానికి వెళ్ళటానికి సహాయం అర్థిస్తాడు.  పండితుడు నవ్వి అతనికి ఇలా చెప్పాడు; “నేను నీకు ఒక మంత్రం (ప్రార్థన) బోధిస్తాను, మీరు అగ్ని వలయం లో నిలబడి మీ రాజ్యాన్ని తిరిగి పొందేందుకు 40 రోజులు పఠించాల్సి ఉంటుంది” రాజు వెంటనే ప్రార్థన నేర్చుకొని పండితుని యొక్క సూచనలను అనుసరించారు. 40 రోజుల తపస్సు తరవాత  ఏమి జరగలేదు. రాజు ఫలితం గురించి పండితుడిని అడిగాడు. పండితుడు అప్పుడు అత్యంత శీతల నదిలో నిలబడి  అదే మంత్రం తిరిగి ఇంకొక 40 రోజులు పఠించమని చెప్పారు. ఈసారి కూడా మళ్ళీ ఏమీ జరగలేదు.రాజు ప్రయత్నాలు అన్నీ వ్యర్థం అయిపోయాయి. రాజు చాలా నిరాశ నిశ్ప్రుహ    కి  లోనయ్యాడు. అప్పుడు పండితుడు రాజుతో ఇలా అన్నాడు, “రాజా నీవు మంత్రం పఠించేటప్పుడు ఫలితం మీద నీ దృష్టి కేంద్రీకరించావు కాని మంత్రం మీద కాదు! అందుకే నీకు ఫలితం దక్కలేదు.”

నీతి:

ఒక పని చేసేటప్పుడు ఆనందంగా దాని మీద శ్రధ్ధతో చేయాలిగాని, ఫలితం ఆశించి కాదు.  పని చేసేటప్పుడు చాలా నేర్చుకోవచ్చు. మనం చేసే పని ఆశక్తిగా, అర్ధం చేసుకుని చేయకపోతే అనుకున్న ఫలితాలు పొందలేము.అలాగే మనం ప్రయాణించేటప్పుడు ఒక గమ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. గమ్యంలేని ప్రయాణం  వ్యర్ధం.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s