“ఒక కప్ప్ కాఫీ …గోడ మీద ఇంకొకటి!!!”విలువ- సత్ప్రవర్తన;అంతర్గత విలువ: స్వార్ధరహిత సేవ

నేనూ నా స్నేహితుడు ,విద్యుత్ దీపాలు మరియు నీటి మార్గాలకి మారుపేరైన పట్టణం వెనిస్ (ఇటలీ) లో ఒక ప్రసిద్ధ కాఫీ షాప్ లో కూర్చున్నాము. మేము మా కాఫీ ఆస్వాదిస్తూ ఉన్న సమయములో, ఒక పెద్దమనిషి ప్రవేశించి మాకు పక్కన ఒక ఖాళీ టేబుల్ వద్ద కూర్చున్నాడు. అతను “వెయిటర్!”, అని  పిలిచి “కాఫీ రెండు కప్పులు, గోడ మీద ఒకటి!’అని  చెప్పడం మేము ఆసక్తి తో వినసాగాము. అతను కాఫీ ఒక కప్ మాత్రమే తీసుకొని రెండు కాఫీలకు బిల్లు చెల్లించటం గమనించాము.

cup-of-coffee

అతను వెళ్ళిన వెంటనే, వెయిటర్ ‘ఒక కప్పు కాఫీ’ అని అంటూ గోడ పై కాగితం ముక్క అతికించాడు. మేము అక్కడ ఇంకా ఉండగానే, మరో ఇద్దరు పెద్దమనుషులు ప్రవేశించి కాఫీ మూడు కప్పులు ఆర్డరు చేసి కూర్చున్నారు. వారు రెండు కప్పులు కాఫీ తాగారు కానీ మూడింటికి బిల్లు చెల్లించడం గమనించాము. ఈ సమయంలో కూడా, వెయిటర్ అదే చేసాడు.. గోడ పై ‘ఒక కప్పు కాఫీ’ అని కాగితం ముక్క అతికించాడు. ఇది మాకు వింతగా.. ఏదో విచిత్రంగా తోచింది మేము మా కాఫీ పూర్తి బిల్లు చెల్లించిన పిదప వెళ్ళి పోయాము.

కొన్ని రోజుల తరువాత, మళ్ళీ ఈ కాఫీ దుకాణానికి వెళ్ళడానికి అవకాశం లభించింది. మేము మా కాఫీ ఆనందించే సమయంలో, ఒక మనిషి పేలవంగా దుస్తులు ధరించి ప్రవేశించాడు అతను తాను కూర్చున్నచోట నుండి గోడ చూస్తూ ‘గోడ నుండి కాఫీ ఒక కప్’ అన్నాడు వెయిటర్ మర్యాదగా, గౌరవం తో ఈ మనిషి కి కాఫీ ఇచ్చాడు.  ఆ మనిషి తన కాఫీకి బిల్లు చెల్లించే పని లేకుండా వదిలి వెళ్ళిపోయాడు. వెయిటర్ గోడ నుండి కాగితం ముక్క డస్ట బిన్ లో విసిరి వేసాడు. మేము అంతా చూసి ఆశ్చర్యపోయాము. ఇప్పుడు విషయం చాలా స్పష్టంగా అర్ధమైంది. ఈ పట్టణం యొక్క నివాసితులు పేదవాడి కోసం చూపిన గొప్ప గౌరవం మమ్ములను బాగా కదిలించి, కన్నీళ్లతో మా కళ్ళు చమ్మగిల్లాయి.

నోరు  తెరిచి అడగకుండానే  కాఫీ షాప్ప్ కి వచ్చిన ఆ మనిషికి ఈ కప్ దానం చేసినవారిని గురించి అదిగి తెలుసుకునే అవసరం  లేకుండా నే సమయానికి కాఫీ ఉచితంగా  లభించింది.  అతను తన  ఆర్డర్, చక్కగా గోడ వైపు  చూసి చేసి నిస్సంకోచముగా తన కాఫీని ఆనందించాడు !

నీతి:

మీరు నిజంగా ఎవరికైనా సహాయం చేయాలనుకునప్పుడు,  దాని ద్వారా వారి జీవితంలో చక్కటి మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉన్నప్పుడు, నిస్స్వార్థంగా చేయాలి. అవసరం  లో ఉన్న వ్యక్తి, సహాయం కోరుతూ వస్తే, అతని  గౌరవాన్ని  తక్కువ చేయకుండా సహాయం చేయాలి.  మనము ఎదుటి వారికి సహాయం చేయగలిగే స్థానం లో ఉన్నాము కదా అని , గొప్పలకి పోకూడదు . అహంకారాన్ని , మన స్వలాభాన్ని పక్కనపెట్టి  కేవలం ఇతరులకు మంచి చేసే ఉద్దేశము కలిగి ఉండాలి. ఇదే  నిజమైన సహాయము.

https://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s