అసలు అవివేకి యెవరు ? ?పండితుడా లేక పామరుడా!!! విలువ – ప్రేమ ఉప విలువ – భక్తి

ఒకానొక సమయంలో ,అతి మేధావి మరియు విజ్గానవంతుడైన ఒక మతగురువు ఉండేవారు. అతను అన్ని గ్రంధములను క్షుణ్ణంగా ఆకళింపు చేసుకొని, లోకం అంతా తిరుగుతూ వివిధ వర్గాల ప్రజలను ప్రభోదలతో జ్ఞానమార్గములో నడిపించసాగారు.

ఐతే , గ్రామం లో అతను ఒక సరస్సు తటస్థించింది. ఆ సరస్సులో విహరిస్తుండగా అతనికి సరస్సు మధ్యలో, ఒక ద్వీపం కనిపిస్తుంది. ఆ ద్వీపంలో ఒక వ్యక్తి నివసించుచున్నారు. అతగాడు చాలా సాధారణ, సరళ స్వభావుడై ఉన్నందున ..అతనిని అందరూ, ఒక అవివేకిగా భావించేవారు

image ఆ సరస్సు యొక్క నీటి దగ్గరకు రాగానే, గురువుగా రికి ఆ వ్యక్తి “భజగోవిందం భజగోవిందం మూఢమతే …ల… ల…ల…ల. “అని గానం చేయుట వినిపిస్తుంది, కానీ అతడి ఉచ్చారణ భయంకరముగా ఉంది! అతనికి పెద్దగా ఏమీ తెలియదు…అందుకే కాబోలూ .. అని నిర్ధారణకి వచ్చారు, మతగురువు.
మతగురువు ఒక నిమిషం అతని పాట విని, “భగవంతుడా, ఇతని పాట నా చెవులను ఎంత బాధిస్తోంది?!!! అతను చాలా తప్పులు పలుకుతున్నాడు.నేను ఈ మనిషికి సహాయం చేయాల్సిందే అని అనుకుటూ ఎంతో కరుణ తో ..ఒక పడవ లో ఆ వ్యక్తికి బోధించడానికి, ఆ చిన్న ద్వీపాన్ని చేరతాడు ఆ మతగురువు. అతనితో “నమస్తే అండి, kనేను మీకు సేవ చేయటానికి వచ్చాను.” అని చెప్పారు. అందుకు ఆ వ్యక్తి “ఇది నాకు ఎంత గౌరవం… దయచేసి ముందు మీరు నేను మీకు సమర్పించుకోగలిగగే ఆహారాన్ని మరియు మంచి నీరుని దయచేసి స్వీకరించండి” అని అర్థించాడు.

మొత్తానికి అనుకున్న విధంగా ఆ మతగురువు మూడు రోజులు ఆ ద్వీపంలో అతగాడికి బోధనలు చేస్తూ గడిపారు. అతనికి మంత్రాలని , ప్రార్థనలని యెలా సరిగ్గా పలకాలి, అని నేర్పించటమే కాక పురాణాలలో యెన్నో అధ్యాత్మిక విషయాలని , తెలిపే కథలని కూడా చెప్పారు.మూడు రోజుల తర్వాత ఆ మూఢ మనిషి “మహాత్మా ఎంతో దయతో నాకు యెన్నో గొప్ప విషయాలని నాకు మీరు నేర్పారు ,దానికి మీకు నా … ధన్యవాదాలు, ధన్యవాదాలు, ధన్యవాదాలు !, నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది! మిమ్మల్ని ఆ భగవంతుదు చల్లగ చూస్తాడు .ఇక సెలవు!”, అని అతని కృతఙ్నతని తెలుపుతాడు . ఆ తరువాత గురువు తన పడవ లో ద్వీపం వదిలి వెళ్ళిపోతాడు. అలా గురువు పడవలో ప్రయాణిస్తుండగానే , ఆ వ్యక్తి నీటిపై అలవోకగా పరిగెత్తుకుంటూ ఇతని వైపు రావటం గమనిస్తాడు

గురువుగారి వద్దకు వచ్చి, “స్వామీ నేను ఒక విషయం మర్చిపోయాను! మీరు నేర్పిన ఆ శ్లోకం లో చివర వాక్యాన్ని ఎలా పలకాలో మర్చిపొయాను ,దయచేసి ఇంకొక సారి నేర్పగలరా అని వినయంగా కోరతాడు.కానీ గురువు మటుకు, “అసలు ఇతను నీటి లో ఎలా నడుస్తూ రాగలిగాడు ?”అని చాలా ఆశ్చర్యంతో కొంతసేపు, చుస్తూ ఉండిపోయాడు. మెల్లిగా తేరుకుని అతనికి సమాధానం గా ఆ వాక్యాన్ని ఎలా పలకాలో…. మ్మ.. అది… అని పలికి వినిపిస్తారు .దానికి ఎంతో పొంగిపోయి ఆ వ్యక్తి “ఓహో అవునా!!! ఊహూ! “అని ఎగిరి గెంతేసి తిరిగి నీటిపైన పరిగెత్తుకుంటూ ద్వీపం వైపు వెళ్ళిపోతాడు.
గురువు నిశ్చేష్టుడై, “నేను చాలా జ్ఞానం కలిగి వున్నాను, కానీ ద్వీపంలో ఉన్న ఈ అందమైన వ్యక్తి నాకంటే గొప్పవాడు. అతను ఆధ్యాత్మిక శక్తులు కలిగి ఉండటమే కాక స్వచ్చమైన భక్తి కూడా కలిగినవాడు . నిజానికి అవివేకి అతను కాదు .అంతటి అపార భక్తుడితో పోలిస్తే నేను ఒక అవివేకిని”అని గ్రహిస్తాడు.
గురువు మాట…. నిర్మలమైన ,శాశ్వతమైన సత్యమును గుర్తించడం ద్వారా ఒక మనీషి నిజమైన గురువు అవుతాడు “!

నీతి: భగవంతుడు భక్తుడి ..ప్రార్ధనలలో ,గ్రంధములలో గల జ్ఞానం మరియు నైపుణ్యానికి కాకుండా ప్రేమ, విశ్వాసం మరియు వినయమునకు ప్రాధాన్యత ఇస్తాడు . అవగాహన మరియు సాధన, ప్రార్ధనలు యొక్క అంతిమ లక్ష్యం. ఈ విధముగా స్వచ్ఛమైన మరియు కారుణ్యపూరితమైన జీవితాన్ని గడపి ప్రతి వ్యక్తీ తమను తాము అభివృద్ధి చేసుకోవాలి.

https://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s