దొంగలించ బడ్డ బిస్స్కెట్ట్ కథ ! విలువ:ధర్మము ; అంతర్గత విలువ :నిశ్పక్షపాతము

download (1)

ఏర్పోర్ట్ లో ,బోర్డింగ్ రూం లో ఒక యువతి వేయ్ట చేస్తోంది.కొన్ని గంటలసేపు వేయ్ట్ చేయాలి కనుకా,ఈ సమయంలో ఆమె ఒక పుస్తకం కొనుక్కుని చదువుకోవాలని నిర్ణయించుకుంటుంది.పుస్తకం తో పాటు ఒక బిస్స్కెట్ పేకెట్ కూడా కొనుక్కుంటుంది. ఈ రెండూ తీసుకుని  ఒక  వీ.ఐ.పీ రూం కి వెళ్ళి తాపీ గా ఒక చైర్   లో ప్రశాంతంగా ఆ పుస్తకాన్ని చదువుకుందామని కూర్చుంటుంది.

ఆమె పక్క కుర్చీ లో ఒక యువకుడు కూడా కూర్చుని మేగజీన్ చదువుకుంటున్నాడు .ఆమె తను తెచ్చుకున్న  పేకెట్ట్ లోనించి ఒక బిస్స్కెట్ నోట్లో వేసుకున్న వెంటనే ఆ యువకుడు కూడా ఒక బిస్స్కెట్ ముక్క తీసుకుని తింటాడు.ఇది చూసిన ఆమెకి అతని మీదచాలా కోపం వస్తుని .కానీ ఎమీ అనకుండా ఊరుకంటుంది .ఎదో తనలో తానే అతనిని తిట్టుకుని మౌనంగా పుస్తకం చదువుకుంటూ కూర్చుంటుంది  ఐతే ఆ యువకుడు మటుకు తను బిస్స్కెట్ తిన్న ప్రతిసారి పొటీ గా ఒకటి తింటూ ఉంతాడు .మెల్లి మెల్లిగా ఈమెకి కోపం పీకల దాకా వచ్చేస్తుంది .చివరికి ఆ పేకెట్ లో ఒకటే బిస్స్కెట్ మిగిలేసరికి అతడు చక్కగా దాన్ని రెండు ముక్కలుగా చేసి చెరి సగం పంచుతాడు.దీనితో  ఇక ముంచుకుని వస్తున్న కోపాన్ని తట్టుకోలేక , ఆమె ఆవేశంగా ఆమె తన పుస్తకాన్ని,వస్తువులని  తీసుకుని బోర్డింగ్ రూం  వైపుకి వెళ్ళిపోతుంది.

తరవాత ఫ్లైట్  ఎక్కి తన సీట్ లో కూర్చున్నాక తన బాగ్ ని కళ్ళజోడు వెతుక్కోవటం కోసం తెరుస్తుంది.ఆ బాగ్ లో ఆమెకి తను అంతక ముందు కొనుక్కున్న బిస్స్కెట్ట్ పేకెట్ట్ కనిపిస్తుంది.ఇంతా చేస్తే అసలు ఆమె కొనుక్కున్న పేకెట్ట్ కనీసం తెరవనుకూడా లేదు అది అలాగే బాగ్ లో పడి ఉందని  తెలుసుకుంటుంది. ఇది గ్రహించిన ఆమె మొహం సిగ్గుతో

చిన్నబోతుంది.తన తప్పు తెలుసుకున్న ఆ యువతి ,”అరే ! నేను నా పేకెట్ట్ అనుకుని అతని పేకెట్ట్ లో ఉన్నవి తినేసానే అని బాధ పడుతుంది.పైగా పాపం అతడు మంచి వాడు కనుక ,తన బిస్స్కెట్ట్స్ ని ప్రేమతో ఆమెతో పంచుకున్నాడు .తను మటుకు అతడు ఏదో ఆమె వస్తువు, తనని  అదగకుండా వాదేసినట్తు అర్ధం చేసుకుని అతని మీద కోపం తెచ్చుకుని , అక్కడినించి విసుక్కుంటూ  లేచి వెళ్ళిపోతుంది.ఇప్పుడు నిజం కొంచం ఆలస్యంగా  తెలుసుకున్నాకూడా ,తిరిగి అతనిని క్షమాపణ అడిగే అవకాసం కూద లేక పోయిందే అని పశ్చాతాప పడుతుంది.

నీతి:  ఎప్పుడూ కూడా తొందరపడి ఎవరినీ అపార్ధం చేసుకోకూడదు.ముందుగా ,నిదానంగా నిజం ఏమితో తెలుసుకుని ,అప్పుడే మన అభిప్రాయాని పంచుకోవాలి.అసలు సంగతి ఎమొతో తెలుసుకోకుండా ఎవరినీ విమర్సించకూడదు. ఎందుకంటే విడిచిన బాణం యెలాగైతే వెనుకకి తీసుకోలేమో, అలాగే నోరు జారిన మాటలని వెనుకకి తీసుకోలేము !

http://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s