తల్లిదండ్రుల ప్రేమ, విలువ: ప్రేమ, అంతర్గత విలువ:గౌరవం

 

ఒక అమ్మాయి తన తల్లితో పోట్లాడి ఇంట్లోనుండి బయటకు వచ్చేసింది. కోపంలో బయటకు అయితే వచ్చింది గాని తన దగ్గర ఇంటికి ఫోన్ చెయ్యడానికి కూడా డబ్బులు లేవని గ్రహించింది. ఆ సమయంలో ఆ అమ్మాయి నూడుల్స్ షాపు పక్కనుండి వెళ్తోంది. ఆ వాసనకి నోరూరి ఒక ప్లేట్ నూడుల్స్ తింటే బాగుండును అనుకుంది కాని  డబ్బులు లేవు అని ఆలోచిస్తూ నిల్చుంది.

ఆ షాపు యజమాని ఆ అమ్మాయిని చూసి నూడుల్స్ తింటావా అని అడిగాడు. దానికి ఆ అమ్మాయి తినాలని ఉంది కాని నా దగ్గర డబ్బులు లేవు అంది. దానికి అతను ఏమీ పరవాలేదు నేను ఇస్తాను వచ్చి కూర్చో అన్నాడు.కొద్దిసేఫటి తరవాత ఒక ప్లేట్లో నూడుల్స్ చేసి తెచ్చి తినమని ఆ అమ్మాయి ముందు పెట్టాడు. అది చూసి ఆ అమ్మాయి ఏడవడం ప్రారంభించిది.ఏమయింది అని అడిగాడు ఆ షాపు యజమాని. ఏమీ లేదండి మీరు నా పట్ల చూపిస్తున్న ప్రేమకి నాకు ఏడుపు వచ్చింది అని ఇంకా ఇలా చెప్పసాగింది. ఇంతవరకు పరిచయంలేని మీరు కూడా నా ఆకలి గుర్తించి నాకు తిండి పెడుతున్నారు కాని మా అమ్మ కోపంతో నన్ను ఇంట్లోనుండి బయటకు పంపేసింది.

అప్పుడు ఆయన ఈ విధంగా వివరించాడు. ఒక్క ప్లేట్ నూడుల్స్ ఇస్తేనే నాకు నీ మీద ప్రేమ ఉంది అని అనుకుంటున్నావు మరి చిన్నప్పటినుండి పెంచి పెద్దచేసిన నీ తల్లికి నీ మీద ఎంత ప్రేమ ఉండి ఉండాలి? ఏదో కోపంలో ఒక్క మాట అంటే ప్రేమ లేకుండా పోతుందా? నిజంగా ప్రేమ లేకపొతే ఇన్ని సంవత్సరాలు నీ గురించి శ్రద్ధ తీసుకోదు కదా, ప్రశాంతంగా అలోచిస్తే నీకే అర్థం అవుతుంది అన్నాడు.

అది విన్న ఆ పాప ఆశ్చర్యపోయింది. తనలో తాను ఇలా అనుకుంది. నిజమే ఇవాళ ఈ పెద్దాయన నా పొరపాటు నాకు వివరించి చెప్పకపోతే మా అమ్మని అపార్థం చేసుకుని జీవితాంతం నేను కష్టపడి ఆమెని కష్టపెట్టేదాన్ని.  ఇంటికి వెళ్ళగానే అమ్మని క్షమించమని అడగాలి అనుకుటూ ఇంటికి వెళ్ళింది.ఇంటికి వెళ్ళేసరికి తల్లి తన గురించి కంగారుపడుతూ ఉండడం చూసింది. ఈ అమ్మాయిని చూడగానే తల్లి ప్రేమగా దగ్గరికి తీసుకుని చాలా ఆకలిగా ఉండి ఉంటుంది, రామ్మా భోజనం చేద్దువుగాని అంది. అది చూసిన ఆ అమ్మాయి తల్లిని గట్టిగా పట్టుకుని ఏడుస్తూ క్షమించమని అడిగింది.

 

stock-photo-sad-daughter-hugging-his-mother-159905609మనుషుల మధ్య అపార్థాలు వస్తూ ఉంటాయి. అవి వదలి పెట్టి వాటి వెనక ఉన్న ప్రేమని గుర్తించే ప్రయత్నం చేస్తే మనుషుల మధ్య  బంధాలు బలపడతాయి.

 

నీతి: తల్లిదండ్రుల ప్రేమని పొందడం అనేది భగవంతుడు ఇచ్చిన గొప్ప వరం. ఏమీ ఆశించకుండా మన కోసం కష్టపడి, మనం వృద్ధిలోకి రావాలని ఆశించే నిస్వార్థ ప్రేమ తల్లితండ్రులది. తల్లిదండ్రులను గౌరవిస్తూ వాళ్ళ మనసు కష్టపెట్టకుండా నడుచుకోవడం మన కర్తవ్యం.

 

https://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s