హెల్ప్ ఎవర్ హర్ట్ నెవర్ విలువ: ధర్మము, అంతర్గత విలువ: పరోపకారం

telugu-7

ఒక రోజు ఒక తొమ్మిది సంవత్సరాల పిల్లవాడు తన తరగతి లో కూర్చుని ఉండగా తన కాళ్ళక్రింద చిన్న నీటి మడుగుని గమనిస్తాడు. అంతేకాక తన బట్టలు కూడా కొంత తడుస్తాయి. ఈ దృశ్యం చూడగానే పిల్లవాడికి గుండె జారినంత పని ఔతుంది.

అరే “ఇలా ఎప్పుడూ జరగలేదే, ఏవరన్నా చూస్తే ఎంత అవమానం నాకు. నేనే నా బట్టలు తడుపుకున్నానని అపహాస్యం చేయటమే కాక తోటి బాలబాలికలు నాతో మాట్లాడటం కూడా మానేస్తారేమో” అని చిన్నబుచ్చుకుని గమ్మున కూర్చుంటాడు.

ఏ దిక్కూ తోచక తలదించుకుని తనలో తానే చిన్నగా భగవంతుణ్ణి ఈ విధంగా వేడుకుంటాడు. “భగవంతుడా, నేను చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్తితిలో ఇరుక్కున్నాను, నాకు నీవు తప్ప ఎవరూ దిక్కు లేరు. మహా అయితే ఇంకో ఐదు నిముషాలు, నన్ను అనుగ్రహించి ఇందులోనించి నన్ను బయటికి లాగవా స్వామీ!” నాకు త్వరగా సహాయం చేయవా అని ఆర్తితో వేడుకుంటాడు.

ఇలా భగవంతుడిని మనస్పూర్తిగా ప్రార్ధించి తల ఎత్తి చూసేసరికి, అతనికేసి అధ్యాపకురాలు చూడటం గమనిస్తాడు. ఇంకంతే నాపని అయిపోయిందిరా బాబూ! అని నిరాశతో తలదించుకుంటాడు.అతని వైపు టీచర్ వచ్చేలోగా, “అటుగా వస్తున్న సూజీ (SuZi) అనే ఒక తోటి విధ్యార్ధిని, తన చేతిలో చిన్న చేప పిల్ల ఉన్న గిన్నేలోని నీటిని కావాలని ఈ పిల్లవాడి మీద ఒంపుతుంది.help ever hurt never

పైకి కోపంగా నటించినా ఈ పిల్లవాడు మటుకు లోపల అమ్మయ్యా నన్ను సమయానికి ఆ దేవుడు సూజీ రూపంలో ఆదుకున్నాడు అని తాను అప్పటివరకు ప్రార్ధించిన ఆ స్వామికి మనసారా కృతజ్ఞతను తెలుపుకుంటాడు.

చివరికి అవమానకరమైన పరిస్థితిలో ఇరుక్కొవలసిన ఈ పిల్లవాడు తరగతిలో ఉన్న అందరి సానుభూతిని పొందుతాడు. అంతేకాక ఆ టీచర్, వెంటనే వెళ్ళి ఆ పిల్లవాడికి మరొక జత బట్టలను తెచ్చి ఇస్తుంది వేసుకోవటానికి.

పిల్లలు కూడా, ఆ పిల్లవాడి బల్లకింద పడిన నీళ్ళను చకచకా క్లీన్ చేస్తారు. అదేదో సామెత చెప్పినట్లు హేళనకి గురికావలసిన ఈ పిల్లవాడు కొంతలో తప్పించుకుంటాడు. కాని, ఇతని బదులు సూజీ అనే పిల్ల నిందల పాలు ఔతుంది.

పాపం, “నేను కూడా సహాయం చేస్తాను తరగతిని శుభ్రపరచటంలో” అని అంటూ ముందుకి వచ్చినా ఎవరూ ఆమెను లెక్కచేయరు. ఆమెని ఉత్తపుణ్యాన విసుక్కుంటారు. సాయంత్రం ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా సూజీ ని ఆ పిల్లవాడు,”నువ్వు నాకు సహాయం చేయటం కోసమే నీ చేతిలో ఉన్న నీళ్ళను క్రింద పడేశావు కదా” అని అడుగుతాడు.

సూజీ చిన్నగా “సరిగ్గా నాకు కూడా ఇలాగే జరిగింది ఒకసారి, నా బట్టలను కూడా నేను ఇలాగే పొరపాటున తడిపేసుకున్నాను. అలాంటి పరిస్థితిలో ఎంత చిన్నతనంగా ఉంటుందో నాకు బాగా తెలుసు, నేను ఊహించగలను” అని చిరునవ్వుతో జవాబు ఇస్తుంది.

నీతి: వీలైనంత వరకు మనము అవతలవారికి సహాయం చేసే అవకాశంకోసం భగవంతుడిని ప్రార్ధించాలి, అలాంటి చక్కటి అవకాశం దొరికినప్పుడు తప్పక మనస్పూర్థిగా సహాయం చేసేందుకు ముందుకి రావాలి. అంతేకాని ఎవరినీ తలంపు చేతకాని, మాటల చేతకాని, చేతల చేతకాని ఏమాత్రం బాధపెట్టకూడదు.

ముఖ్యంగా మనంకూడా అటువంటి ఇబ్బందులను స్వయంగా ఎదుర్కొంటే, ఆ బాధ ఏమిటో మనం కూడా రుచి చూశాము కనుక తప్పక ఎదుటి వారికి సహాయపడాలి.

http://saibalsanskaar.wordpress.com
https://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s