స్వచ్చమైన ప్రేమకి సంకేతం ఏమిటి? విలువ:ధర్మము అంతర్గత విలువ: తాదాత్మ్యం (Empathy)

imageస్వచ్చమైన ప్రేమకి సంకేతం ఏమిటి, జాలిపడటమా? లేక సానుభూతి చూపటమా?

ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం సూచిస్తూ మదర్ తెరెసా తమ జీవితంలో అనుకొకుండా జరిగిన ఒక సంఘటనని ఈ క్రింది విధంగా వివరిస్తున్నారు.
ఒకరోజు రాత్రి సమయంలో ఒక వ్యక్తి తెరెసా గారి ఇంటికి వచ్చి “అమ్మా ఇక్కడ దగ్గరలో ఒక బీద కుటుంబం ఉంది, అందులో ఎనిమిది మంది సభ్యులు ఉన్నారు, చాలా రోజుల నుండి వారు పట్టెడు అన్నం కూడా తినలేదు.అందుచేత వారి ఆకలి తీర్చటానికి నేను వాళ్ళ ఇంటికి భోజనం తీసుకుని వెళ్ళాను”.నేను వెళ్ళినప్పుడు ఆకలికి వాళ్ళ మొహాలు నీరసం తో పీక్కు పోయి ఉన్నాయి. అయినా కూడా వారిని చూస్తే ఆకలి బాధ తప్ప ఏరకమైన నిరుత్సాహం కాని, ఇతర ఏ చింతలు కూడా నాకు వారిలో కనిపించలేదు. ఆ కుటుంబానికి పెద్ద దిక్కు అయిన తల్లికి, నేను తీసుకెళ్ళిన అన్నం ఇచ్చాను. దానిని ఆవిడ రెండు భాగములుగా విభజించి, అందులో ఒక భాగాన్ని ఇంట్లో వాళ్ళకి ఉంచి మరొక భాగాన్ని తీసుకుని బయటికి వెళ్ళింది. ఆవిడ తిరిగి రాగానే నేను, “అమ్మా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తున్నారు?” అని అడిగాను.ఆవిడ చాలా సరళమైన మాటలతో “మా పక్కింటికి వెళ్ళి వస్తున్నా బాబు, వాళ్ళు కూడా మాలాగే ఎంతో ఆకలితో బాధ పడుతున్నారు.” అని చెప్పారు. నాకు ఆవిడ ఉదార స్వభావం గొప్పగా అనిపించటమే కాక, అసలు ఆవిడకి ఇంత బీదరికంలో, పక్కింటి వాళ్ళ బాధల గురించి కూడా ఎట్లా తెలిసింది! అని ఆశ్చర్యం కలిగింది.
image
సాధారణంగా మనము కష్టాలలో ఉన్నప్పుడు, మన గురించి మనమే ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాము.మనలాగే బాధలో ఉన్న తోటివారిని పట్టించుకునే తీరిక మనకి ఉండదు.
ఈవిధముగా నిజమైన ప్రేమ త్యాగాన్ని సూచిస్తుందే కాని జాలి లేదా, సానుభూతి కాదు.అని పై సంఘటన ద్వారా మదర్ తెరెసా మనకి చక్కగా అర్ధమైయ్యేలా చెప్పారు.
నీతి: నిజమైన, నిస్వార్ధ ప్రేమ గనుక మనలో అంటే, ఎన్ని బాధల్లో ఉన్నాసరే, కష్టాలలో ఉన్నా తోటివారిని మనము గుర్తించి, వారికి చేతనైనంత సహాయం మనవంతు మనం చేయగలుగుతాము. అన్నీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు చేసే దాన ధర్మాల కంటే, మనకి ఉన్నదానితో తృప్తి పడి దాన్ని తోటి, లేని వారితో పంచుకోవటమే శ్రేష్టమైన లక్షణం.

https://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s