మాటలకంటే చేతలే మేలు, విలువ: ధర్మం, అంతర్గత విలువ: చొరవ, బాధ్యత

ఒక చిన్న పట్టణంలో దారినపోయే రైతుకి ఒక పెద్ద రాయి అడ్ద్దు తగులుతుంది. దానిని చూసి ఆ రైతు విసుక్కుంటూ ” ఎవరు ఇంత నిర్లక్ష్యంగా ఇంత పెద్ద రాయి రోడ్డుమీద అడ్డంగా పడేసి ఉంటారు. ఎందుకు ఎవరూ దానిని పట్టించుకోవడంలేదు,కనీసం ఇలా మధ్యలో వదిలేయకుండా ఒక పక్కకు తోయచ్చుకదా ” అని తనలో తాను మట్లాడుకుంటూ  వెళ్ళిపోతాడు.

మర్నాడు ఒక పాలవాడు ఆ రాయిని చూసి ఆ రైతులాగానే పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోతాడు. కొన్నాళ్ళకి ఒక విద్యార్థి ఆ రాయిని చూసి ” అయ్యో, దీనిని ఇలా వదిలేస్తే అడ్డు తగిలి ఎవరయినా కింద పడతారు, అది ఎంత ప్రమాదం అని ఆలోచించి ఆ రాయిని పక్కకి నెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. మెల్ల మెల్లగా తోసుకుంటూ మొత్తానికి అతికష్టం మీద రాయిని అడ్డు తొలగిస్తాడు.

Jellingsten_stor_1ఆ రాయి కింద అతనికి ఒక కాగితం కనిపిస్తుంది. దానిమీద నీవు ఈ దేశానికిగల అసలైన సంపదవి, బాధ్యతగల పౌరుడివి అని రాసి ఉంటుంది.

సాధారణంగా మనుషుల్లో రెండు రకాలు ఉంటారు.కేవలం మాటలు చెప్పేవారు ,చేతలు చేసి చూపేవారు !

నీతి:

నిజంగా పని చేసే వాళ్ళు ఊరికే కబుర్లు చెప్తూ సమయాన్ని వృధా చెయ్యరు. చెయ్యగలిగినంతవరకు సాయం చెయ్యాలి కాని ఉరికే కూర్చుని మిగిలినవాళ్ళు చేసే పనులను విమర్శించే హక్కు మనకి లేదు. మార్పు రావాలి అంటే ముందు అది మనతోనే మొదలవ్వాలి.

ఉండడానికి చోటు, కనీస అవసరాలను మనకి  అందిస్తున్న సమాజానికి మనం సేవ ద్వారానే ఋణం తీర్చుకోగలం.

https://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s