నిస్వార్థ ప్రేమ, విలువ: ప్రేమ, అంతర్గత విలువ: షరతులు లేని లాలనతో కూడిన ప్రేమ

 

ఆనంద్ చాలా నెమ్మది, సిగ్గరి అయిన చిన్న పిల్లవాడు. ఒకరోజు అతను స్కూల్ నుండి ఇంటికి వచ్చాక తల్లితో తన క్లాసులో పిల్లలందరికి ఒక్కొక్క బహుమతి తయారుచేసి ఇస్తానని చెప్పాడు.అది విని ఆవిడ హృదయం ద్రవించింది. ఆమె రోజూ పిల్లలు స్కూల్ నుండి వస్తున్నప్పుడు గమనిస్తూ ఉంటుంది.తోటిపిల్లలు ఎవ్వరూ ఆనంద్ ని తమతో కలవనివ్వకపోవడం, అతనిని పలకరించకపోవడం, వాళ్ళు మాత్రమే కలిసి మట్లాడుకోవడం, ఆనంద్ వాళ్ళందరి వెనక ఒక్కడే వస్తూ ఉండడం ఆమెకు బాగా తెలుసు.అందువల్ల అతను అలా కానుకలు తయారుచెయ్యకపోతే బాగుండునని అనుకున్నది కాని, ఆనంద్ కోరిక ప్రకారం చెయ్యాలని నిర్ణయించుకుంది. అందువల్ల ఆమె కాగితాలు, రంగు రంగుల పెన్సిళ్ళు, జిగురు కొడుకుకి కొని ఇచ్చింది. మూడువారాల పాటు ప్రతి రాత్రి కష్టపడి ఆనంద్ 35 కానుకలు తయారు చేసాడు.

కానుకల రోజైన “వాలంటైన్స్ డే” రానే వచ్చింది. ఆనంద్ ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నాడు. తాను తయారు చేసిన కానుకలన్నింటిని చక్కగా సంచిలో సర్దిపెట్టి దాచి ఉంచాడు. ఆనద్ స్కూల్ నుండి వచ్చాక అతనికి ఇష్టమైన “కుక్కీస్” వేడి వేడి పాలు ఇవ్వాలని తల్లి అనుకుంది.

imagesDXJNVKHIకొడుకు నిరాశగా స్కూల్ నుండి వస్తాడు కనుక తాను ఇలా చేస్తే అతనికి కొంచెం ఉపశమనంగా ఉంటుందని ఆమె భావించింది.ఎందుకంటే ఆనంద్ కిఎక్కువ కానుకలు రాకపోవచ్చు. అసలు ఒక్కటికూడా ఎవరూ ఇవ్వకపోవచ్చునన్న ఆలోచన ఆమెకు చాలా బాధ కలిగిస్తున్నది. ఆ రోజు మధ్యాహ్నం ఆమె వేడి పాలు, కుక్కీస్ తయారుచేసి బల్ల మీద పెట్టింది. పిల్లలు వస్తున్న సవ్వడి వినిపించగానే కిటికీలో నుండి చూసింది. ఎప్పటిలాగే అందరూ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ, నవ్వుకుంటూ వస్తున్నారు. ఆనంద్ అందరికంటే వేగంగా ఒక్కడూ వస్తున్నాడు. అతను రోజూ కంటే కొంచెం వేగంగా వస్తున్నాడు.

లోపలికి రాగానే అతను బాధతో ఏడ్చేస్తాడేమో అని ఆమె అనుకుంది.అతని చేతులు ఖాళీగా ఉండడం ఆమె గమనించింది.ఉబికివస్తున్న కన్నీళ్ళను ఆపుకుంటూ ” అమ్మ నీకోసం పాలు, కుక్కీస్ తయారుచేసి ఉంచింది” అని చెప్పింది.

 

కాని ఆనంద్ ఆమె మాటలు వినిపించుకోకుండా వెలిగిపోతున్న ముఖంతో గబగబా నడుస్తూ వచ్చి ” ఒక్కళ్ళు ఒక్కళ్ళని కూడా మరచిపోకుండా అందరికీ కానుకలు ఇచ్చాను” అన్నాడు.అతని నిస్వార్థ ప్రేమ చూసి ఆ తల్లి హృదయం కరిగిపోయింది.

     నీతి: ఒక మంచిపని చెయ్యడం ధర్మం కనుక ఆ ఫనిని ప్రేమతో చెయ్యాలే కాని ఏదో ప్రతిఫలం ఆశించి చెయ్యకూడదు. ఇది చాలా ఉత్కృష్టమైన , ఉన్నతమైన ప్రేమ.నిస్వార్థమైన, పవిత్రమైన ప్రేమని పెంచుకోవడం అంత సులభం కాదు.నిరంతరమైన విచారణ ఈ మార్గాన్ని అనుసరించడానికి సహయపడుతుంది.

https://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s