అహంభావం, విలువ: అహింస,అంతర్గత విలువ: ప్రశాంతత

“టాంగ్” వంశానికి చెందిన ప్రధానమంత్రి జాతీయ నాయకుడిగా, సైనికాధికారిగా సాధించిన విజయాల వలన గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతులు గడించాడు. కాని అతనికి కీర్తి, అధికారం, సంపదల కంటే వినయవిధేయతలు, భక్తితో కూడిన బౌద్ధునిగా ఉండడమే ఎక్కువ ఇష్టం. తనకి ఎంతో ప్రియమైన గురువు జెన్ వద్దకు వెళ్ళి ఎన్నో మంచి విషయాలు నేర్చుకుంటూ ఉండేవాడు. వారిద్దరూ ఎంతో బాగా కలిసి ఉండేవారు.పూజనీయుడైన గురువు, గౌరవప్రదమైన శిష్యుడుగా వారిరువురి మధ్య సఖ్యత చాలా బాగా ఉండేది.

ఒకరోజున ఎప్పటిలాగే గురువు వద్దకు వెళ్ళినపడు ఈ ప్రధానమంత్రి, “బౌద్ధమతం ప్రకారం అహంభావం“ అంటే ఏమిటి? అని ప్రశ్నించాడు. వెంటనే గురువుగారి ముఖం కోపంతో ఎర్రబడి, తిరస్కారపూరితమైన భావంతో ఏమిటా పిచ్చి ప్రశ్న? అని అడిగారు.

 

unnamed

ఎదురుచూడని ఈ సమాధానంతో ప్రధానమంత్రికి కోపం,బాధ వచ్చాయి. అప్పుడు ఆ జెన్ గురువు చిరునవ్వుతో ప్రధానమంత్రి గారూ; అహంభావం అంటే ఇదే అన్నారు.

నీతి: వివరాలు తెలుసుకోవడం కంటే, స్వయంగా అనుభవం పొందడం వల్లనే విషయాలు చక్కగా అర్థం అవుతాయి. జెన్ గురువులు ఈ విధంగా సులభమైన విధానాలలో సాధకులైన శిష్యులకు చక్కగా అర్థం అయ్యేలా బోధ చేస్తూ ఊంటారు. ఇది చాలా ఆసక్తికరమైన బోధనా విధానం.

https://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s