ఆదరణ, విలువ: ధర్మం, అంతర్గత విలువ: గౌరవించడం

నేను కాలేజీలో చదువుతున్న రోజులలో ఒకసారి మా ప్రొఫెసర్ చిన్న పరీక్ష పెట్టారు. నేను చాలా ఆసక్తిగా ఏమి ప్రశ్నలు ఉన్నాయో అని చదువుతున్నాను.అన్నీసులువుగా ఉన్నాయి, కాని చివరి ప్రశ్న నాకు చాలా వింతగా అనిపించింది. అది ఇలా ఉంది.

రోజూ మీ కాలేజిని తుడిచి శుభ్రం చేసే స్త్రీ పేరు ఏమిటి?

cleaningఇది చదివాక నాకు నవ్వు వచ్చింది. ఆవిడని నేను చాలాసార్లు చూస్తూ ఉంటాను. పొడుగ్గా ఉంటుంది, ఆమెకి పెద్ద జడ ఉంది.50 సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది. కాని ఆవిడ పేరు నాకు తెలీదు.అయినా తెలుకోవలసిన అవసరం ఏమిటి? అనుకున్నాను.

 

ఆ ప్రశ్నవదిలిపెట్టి మిగిలిన అన్నింటికి జవాబులు రాసాను. ఇంతలో నా పక్క విద్యార్థి ప్రొఫెసర్ గారిని అడిగాడు, చివరి ప్రశ్నకు కూడా మార్కులు ఉన్నాయా అని.   అప్పుడు ప్రొఫెసర్ ఉన్నాయి అని చెప్పి ఇలా అన్నారు.

 

 

 

“మనం నిత్య జీవితంలో అనేకమందిని కలుస్తూ ఉంటాము.అందరినీ గౌరవించడం మన ధర్మం.

చిరునవ్వుతో ఒక్కసారి పలకరిస్తే చాలు వాళ్ళ మనసుకి ఎంతో తృప్తి కలుగుతుంది.” class

 

ఈ మాటలు నన్ను ఎంతో ప్రభావితం చేసాయి. చేసే పనితో సంబధం లేకుండా ప్రతి మనిషిని గుర్తించి, గౌరవించాలి అనితెలుసుకున్నాను. తరువాత ఆ స్త్రీ దగ్గరకు వెళ్ళి నవ్వుతూ పలకరించాను. ఆమె పేరు సత్యవతి అని తెలిసింది.

 

నీతి:

మన ఇల్లు, పరిసరాలు, చదువుకునే వాతావరణం ఇవన్నీ అనుకూలంగా, మనసుకు ఆహ్లాదం కలిగించేలా ఉన్నాయి అంటే దాని వెనుక ఎంతోమంది శ్రమ ఉంటుంది. పనులు అవుతున్నాయి కదా అని నిర్లక్ష్యం చెయ్యకుండా వాళ్ళు ఎంత కష్టపడితే అవుతున్నాయో గమనించి వాళ్ళని చిరునవ్వుతో పలకరించి గౌరవించడం మన ధర్మం.

https://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s