ప్రతిఫలాపేక్ష లేని సేవ, విలువ : ప్రేమ, అంతర్గత విలువ: నిస్వార్థ సేవ

 

ఒకరోజు రాత్రి 11.30 గంటల ప్రాంతంలో ఒక ఆఫ్రికన్ స్త్రీ అమెరికాలోని అలబామా రహదారి మీద విపరీతమైన తుఫాను సమయంలో నిలబడి ఉంది. ఆమె కారు పాడయిపోయింది. ఆమెకు ఆ సమయంలో అత్యవసరంగా ప్రయాణం చేయడానికి ఏదో ఒక వాహనం కావాలి. చలికి విపరీతంగా వణికి పోతూ వెనుక వచ్చే కారును ladyఆపింది. ఒక తెల్ల జాతి యువకుడు ఆమెకు సహాయపడే ఉద్దేశ్యంతో కారు ఆపాడు. 1960 ప్రాంతంలో నల్లజాతి వాళ్లకు తెల్లజాతి వాళ్లకు ఘర్షణలు విపరీతంగా జరిగే రోజుల్లో ఇది చాలా ఆశ్చర్యపడవలసిన విషయం.ఆ యువకుడు ఆమెను ఒక సురక్షిత మైన ప్రాంతానికి చేర్చి ఒక కారులో ఆమె ఇంటికి చేరుకోవడానికి సహాయపడ్డాడు. ఆమె చాలా తొందరగా, ఆతృతగా ఆందోళనగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. అంత తొందరలో కూడా ఆమె ఆయువకుడి చిరునామా వ్రాసుకుని కృతజ్ఞతలు చెప్పింది. వారం తోజుల తరువాత ఒకనాడు ఎవరో వచ్చి ఆయువకుడి ఇంటి తలుపు తట్టారు. ఆశ్చర్యం; ఎవరోవచ్చి ఒకపెద్ద కలర్ టీవీ ఇచ్చి వెళ్ళారు. దానికి ఒక కాగితం జత చేయబడి ఉంది. దానిమీద ఇలా వ్రాసి ఉంది.

ఆ రోజున తుఫాను సమయంలో అంత రాత్రి వేళ అలబామా రహదారి మీద నాకు సహాయపడి నందుకు కృతజ్ఞతలు.వర్షం ఆ రోజున నా బట్టలమీద మాత్రమే కాదు నా ఆశలమీద కూడా నీళ్ళు చల్లింది. ఆ సమయంలో నీవు వచ్చి నాకు సహాయం చేశావు. నీ సహాయము కారణముగా మరణశయ్య మీద ఉన్న నా భర్త వద్దకు ఆయన మరణించడానికి కొన్ని క్షణాల ముందు చేరుకోగలిగాను. నీ సహాయానికి నిస్వార్థ సేవా దృక్పధానికి భగవంతుడు సర్వదా నిన్ను అనుగ్రహించు గాక.

నీతి: ప్రతి ఫలాపేక్ష లేకుండా నిస్వార్ధంగా ఇతరులకు సహాయపడితే అది మనకు సంతోషాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా ఎదుటి వారిని సంతోషపెట్టి వాళ్ళ ముఖం మీద చిరునవ్వులు నింపుతుంది.

https://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s