బంగారు తలుపులు, విలువ: శాంతి, అంతర్గత విలువ: తృప్తి

ఒక చిన్నపాప తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఒక కొండ ప్రాంతంలో నివసించేది. రోజూ తోటలో ఆడుకునేటప్పుడు లోయకి అవతలివైపు కొండ మీద ఉన్న ఇంటిని గమనించేది.ఆ ఇంటికి ఉన్న బంగారు కిటికీ తలుపులు చూసి తను కూడా అలాంటి ఇంట్లో ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో అని అనుకునేది.

girl valleyతన ఇంట్లో అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నా కూడా ఎప్పటికైనా అలాంటి బంగారు కిటికీ తలుపులు ఉన్న ఇంట్లో ఉండాలని కలలుకంటూ ఉండేది.

ఆ పాప పెద్దయిన తరువాత ఒకరోజు స్కూటర్ మీద బైటికి వెళ్ళి వస్తానని తల్లిని అడిగింది.ముందు తల్లి ఒప్పుకోలేదు కాని పాప మరీ మరీ అడగడంతో దూరంగా వెళ్ళద్దని, ఇంటికి దగ్గరలోనే తిరిగి వచ్చెయ్యమని చెప్పి పంపించింది. పాప చాలా సంతోషంగా బయలుదేరింది.నెమ్మదిగా లోయకి అవతలివైపు ఉన్న ఇంటికి చేరుకుంది.

స్కూటర్ ఒక పక్కగా పెట్టి ఆ ఇంటిని దగ్గరగా చూద్దామని వెళ్ళింది. అక్కడ బంగారు కిటికీ తలుపులు లేవు, పైగా అవి బాగా మట్టి పట్టి మామూలు తలుపుల కన్నా హీనంగా ఉన్నాయి.ఆ పాప నిరాశతో విచారంగా స్కూటర్ దగ్గరకు వెళ్ళింది. అక్కడనుండి వాళ్ళ ఇల్లు కనిపిస్తోంది, అది చూసిన పాప ఆశ్చర్యపోయింది, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇంటి కిటికీ తలుపులు బంగారురంగులో మెరుస్తున్నాయి. సూర్య కిరణాలు పడడంవల్ల తలుపులు అలా బంగారురంగులో మెరుస్తున్నాయి అని గ్రహించిది.

 

girl valley 1తన తల్లితండ్రులు అన్ని సౌకర్యాలు అందిస్తూ, ఎంతో ప్రేమగా చుసుకుంటుంటే ఇన్నాళ్ళూ తెలుసుకోలేకపోయినందుకు బాధపడింది. బంగారు తలుపులు ఉన్న ఇంట్లో ఉండాలి ఆశపడింది,కాని ప్రేమ, ఆదరణలతో నిండి ఉన్న తన ఇల్లే బంగారం అని తెలుసుకుని సంతోషంగా ఇంటికి బయలుదేరింది.

నీతి: మనిషి జీవితంలో తృప్తిని మించిన ఐశ్వర్యం లేదు.దూరంగా ఉన్నవన్నీ బాగున్నట్టు కనిపిస్తాయి కాని దగ్గరికి వెళ్తేనే వాటి లోపాలు తెలుస్తాయి.భగవంతుడు ఇచ్చినవాటిని గౌరవిస్తూ, తృప్తిగా జీవించడంలోనే నిజమైన ఆనందం ఉంది.

 

https://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s