సాధువు మరియు స్టేషన్ మాష్టర్, విలువ:సత్యం, అంతర్గత విలువ: నిజాయితీ, పరివర్తన

ఒకసారి ఒక గొప్ప సాధువు తన శిష్యులతో కలిసి హిమాలయాలనుండి ఒక పట్టణానికి వచ్చేడు.అతనిలోని దివ్యత్వం పట్ల బాగా ఆకర్షితుడైన ఒక స్టేషన్ మాష్టర్ తనను ఆశీర్వదించమని, తాను అనుసరించడానికి ఏదయినా బోధ చెయ్యమని, అది తాను తప్పక ఆచరిస్తానని ఆ సాధువును మరీ మరీ వేడుకున్నాడు.

images5QJT29QAఈ లౌకిక ప్రపంచంలోని ప్రజలు మీ బోధలు ఆచరించలేరు కనుక ఆ స్టేషన్ మాష్టరుకు ఎటువంటి బోధ చెయ్యనవరంలేదని ఒక శిష్యుడు సాధువుతో అన్నాడు.ఇతను, ఇతని సహోద్యోగులు అందరూ అవినీతిపరులు కనుక ఇతను బాగుపడడం కోసం ఒక సలహా తప్పకుండా ఇవ్వవలసి ఉంటుందని సాధువు శిష్యునితో అన్నాడు.ఇప్పటినుండి వచ్చే మూడు నెలలవరకు ఒక్క అబద్ధం కూడా చెప్పవద్దని, సత్యమే పలకమని సాధువు స్టేషన్ మాష్టరుకు చెప్పాడు.

సాధువు సలహా శ్రద్ధతో పాటించాలని స్టేషన్ మాష్టరు నిర్ణయించుకున్నాడు. వీళ్ళ ఆఫీసులో జరుగుతున్న అవినీతి పనులను గురించి విచారణ జరపడానికి మరునాడే స్టేషన్ మాష్టరు కార్యాలయానికి ఒక విచారణాధికారి వచ్చారు. నిజమే, ఇన్ని రోజులుగా మేము అవినీతి పనులను చేస్తున్న మాట నిజమే కాని ఇకమీదట నీతిగా, నిజాయితీగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాను అని చెప్పాడు స్టేషన్ మాష్టరు.

స్టేషన్ మాష్టరు ఆ విధంగా నిజం చెప్పగానే, తోటి ఉద్యోగులందరికీ అతనిపై కోపం వచ్చి, అతనే అసలు అవినీతిపరుడనీ, కావాలనే తమను అనవసరంగా ఇరికించాడని కమిటీకి చెప్పారు.

సత్యం చెప్పడం వలన చివరికి స్టేషన్ మాష్టర్ జైలుపాలు అయ్యాడు.ఆ కారణంగా అతని భార్య, కుమారుడు అతనిని విడిచిపెట్టి, ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోయారు. కేసు విచారణ చాలా రోజులపాటు కొనసాగింది.తన కేసుని వాదించడం కోసం ఒక న్యాయవాదిని పెట్టుకోమని జడ్జిగారు స్టేషన్ మాష్టరుకి సలహా ఇచ్చారు.వాదన ఆఖరి రోజున తనకు న్యాయవాది అవసరం లేదని, తాను సత్యమే చెప్తున్నానని స్టేషన్ మాష్టరు అన్నాడు.సాధువు తనకు చేసిన బోధ ప్రకారం తాను కేవలం సత్యమే పలుకుతానని అబద్ధం చెప్పనని చెప్పేడు.తరవాత జడ్జి అతనిని తన గదిలోకి పిలిచి ఆ సాధువు ఎవరని అడిగారు.

ఆ సాధువు ఎవరో స్టేషన్ మాష్టరు చెప్పగానే జడ్జిగారు చాలా సంతోషించారు,ఎందుకంటే ఆయన కుడా ఆ సాధువు బోధలనే పాటిస్తారు కనుక. చివరికి జడ్జి స్టేషన్ మాష్టరు పైన కేసు కొట్టివేసి అతనిని విడుదల చేసారు.ఒక నెలరోజుల తరువాత రైల్వే అధికారులనుండి స్టేషన్ మాష్టరుకు అకస్మాత్తుగా ఒక వార్త అందింది. ఇతని తండ్రి నుండి రైల్వే అధికారులు గతంలో కొంత భూమిని సేకరించి ఉండడంవలన ఆ స్థలానికి విలువ కట్టి, దానికి బదులుగా పదిలక్షల రూపాయలు ఇతనికి ఇస్తున్నట్లుగా తెలిసింది. స్టేషన్ మాష్టరుకు అసలు ఈ భూమి విషయం తెలియదు.ఆ పదిలక్షల రూపాయలు భార్యకి,కొడుకికి ఇచ్చి, తాను అక్కడనుండి వెళ్ళిపోతున్నట్లుగా వాళ్ళకి చెఫ్ఫాడు.

ఒక్క నెలరోజులు అబద్ధం చెప్పకుండా ఉండడంవలన ఇంత పెద్దమొత్తంలో ధనం లభిస్తే జీవితం అంతా అబద్ధం చెప్పకుండా కేవలం సత్యమే పలికితే ఇంకెంతో ప్రయోజనం చేకూరుతుందని అతను భావించాడు.ఆ ఆలోచన అతని మనసులోకి రాగానే అతను ఆ సాధువుతోనే తన శేషజీవితం గడపడం కోసం హిమాలయాలకు వెళ్ళిపోయాడు.

నీతి: నిజాయితీగా జీవించడమే ఉత్తమ జీవన విధానం. గొప్ప గొప్ప గురువులు, సాధువులు గొప్ప విలువలను బోధిస్తారు. వారి సలహాను విని చక్కగా ఆచరిస్తే అది మనలో గొప్ప పరివర్తనను తీసుకువస్తుంది.

https://saibalsanskaar.wordpress

https://www.facebook.com/neetikathalu

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s