భూతదయ, విలువ: ప్రేమ, అంతర్గత విలువ: సహనం

ఒక అబ్బాయి తన మావయ్యతో కలిసి సముద్రం ఒడ్డున ఆడుకుంటున్నాడు. అక్కడ ఒక తాబేలుని చూసి దాని దగ్గరికి వెళ్ళేడు. అది తలని పెంకు(షెల్) లోపలికి ముడుచుకుని ఉంది. ఎలాగయినా దానిని చూడాలని ఒక చిన కర్ర తీసుకుని దానిని పొడవడం ప్రారంభించాడు. అది చూసిన వాళ్ళ మావయ్య అలా పొడిచి హింసించకూడదు అని చెప్పి, అది తల బయటకు పెట్టి చూడాలి అంటే ఒక మార్గం ఉంది అని చెప్పి, దానిని ఇంటికి తీసుకువచ్చాడు.

images93JGDTU4తాబేలుకి వేడి తగిలేలా పొయ్యి దగ్గర ఉంచేడు. శరీరానికి వేడి తగలగానే కొన్ని నిమిషాలలో తాబేలు తల బయటకు పెట్టి చూసి పాకడం మొదలుపెట్టింది.

అప్పుడు ఆ అబ్బాయితో వాళ్ళ మావయ్య ఇలా చెప్పేడు.

“ఏదయినా సాధించాలంటే ప్రేమ వల్ల సులువుగా అవుతుంది. మనుషులు అయినా జంతువులు అయినా మనం ప్రేమగా ప్రవర్తిస్తేనే మనకి దగ్గరవుతారు. వాళ్ళకి అనుకూలమైన వాతావరణం కల్పించి ప్రేమగా ఉంటే వాళ్ళు మనకోసం ఏమైనా చేస్తారు.”

నీతి: ఎదుటివాళ్ళని బలవంతపెట్టడం, వాళ్ళ మనసు కష్టపెట్టి ఎలగయినా పని చేయించాలనుకోవడం మంచి పద్ధతి కాదు. సహనంగా ఉంటూ ప్రేమగా ప్రవర్తించడం వల్ల అవతలి వాళ్ళ మనసు గెలుచుకోవచ్చు.

https://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s