భగవతుడిని తెలుసుకోవటానికి కావలిసిన ముఖ్యమైన అరహత….

విలువ: ప్రేమ

అంతర్గత విలువ: ఆర్తి లేదా తీవ్రత

ఒక సాధు నదీ తీరం లో ధ్యానం చేస్తుండగ, అక్కడికి ఒక  యువకుడు వస్తాడు.

ఆతడు ,సాధు ధ్యానానికి అంతరాయం కలిగుస్తూ , ” స్వామి , నన్ను దయ చేసి మీ శిష్యునిగా స్వీకరించరా?” అని వినయంగా

అర్ధిస్తాడు !

”  యెందుకు నాయనా, నీవు నా సిష్యుడివి కావాలని కొరుకుంటున్నావు ” అని సాధు ఆ యువకుడిని తిరిగి ప్రస్నిస్తాడు.

దానికి ఆ యువకుడు , ” దైవాన్ని తెలుసుకోటానికి స్వామి “,అని జవాబు ఇస్తాడు.

అంతలోనే , జవాబు విన్న ఆ సాధు, యువకుడిని, నది వద్దకు ,మెడ పట్టి లాక్కెళ్ళి, ఆ నీల్లలో అతడి తలని  ముంచి ఒక నిమిషం పాటు  ఉంచుతాడు.

యువకుడు నీటిలో ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపొయ్యి తప్పించు కోవాలని తన సాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తాడు.
సాధు విడిచిపెట్టగానే , యువకుడు దగ్గుతూ , ఆయాసపడుతూ,ఊపిరి తీసుకోటానికి కూడా కష్టపడుతూ బైటికి వస్తాడు.

కొంత  స్తిమితపడ్డాక, సాధు అతడిని, “నాయనా ,నీటిలో ఉన్న ఆ కొద్ది పాటు సమయంలో నీకు అన్నిటికంటే ఏది అత్యవసరముగా కావల్సి వచ్చింది?”  అని నిదానంగా ప్రస్నిస్తాడు.
దానికి అతడు “గాలి, స్వామి” అని సమాధానం చెప్పగా , సాధు ప్రేమగా , ” మంచిది నాయనా, నీవు ఇక ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళు”.    నీటిలో ఉన్నప్పుడు, గాలిని ఎంత  అవసరముగా భావించావో అంతే ఆర్తిగా  భగవంతుడొక్కడే కావాలని బలంగా నువ్వు  కోరుకున్నప్పుడు , నా వద్దకి రా,నిన్ను అప్పుడు నా సిష్యుడి గా తప్పకుండా స్వీకరిస్తాను అని మాట ఇస్తున్నాను”, అని చెప్పి  సమాధానపరచి,అతనిని  ఆ సాధు, తిరిగి వెనుకకి పంపించేస్తాడు.

   నీతి:

  ఎవరైతే “నాకు భగవంతుడు తప్ప  ఏదీ వద్దు “,అని కొరుకుంటారో వారిని ఆ భగవంతుడు తప్పక  అనుగ్రహిస్తాడు.అంతేకాక వారి యోగ క్షేమాలను కూడా తానే దెగ్గరుండి చూసుకుంటాడు.

ప్రాపంచిక సుఖాలని లెక్క చేయక తననే పరిపూర్ణమైన విస్వాసముతో నమ్ముకున్న త్యాగరాజు, మీరాబాయి, అన్నమయ్య,రామదాసు వంటి భక్తుల పై పరమాత్ముడు తన అపారమైన కరుణని  కురిపించి వారిని  కంటికి రెప్పలా ఎలా కాపాడుకున్నాడో మనము  పురాణాలలో విన్నాము కదా!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s