భగవంతుని సృష్టి విచిత్రం, విలువ: నిజాయతీ, అంతర్గత విలువ: జరిగేదంతా మన మంచికే అని అంగీకరించడం

ఒకప్పుడు ముల్లా నసీరుద్దీన్ కాలినడకన ప్రయాణం చేస్తూ బాగా అలసిపోయి ఒక మర్రిచెట్టు క్రింద విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు. ఆ చెట్టు క్రింద కూర్చుని విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న అతని దృష్టి ఆ చెట్టు మీదకి పాకిన ఒక గుమ్మడితీగ మీద పడింది.

images15FAHKUXఆ గుమ్మడితీగ పెద్దపెద్ద కాయలతో విరగ కాసి ఉంది. వెంటనే అతడు మర్రి కొమ్మల కేసి చూశాడు. ఆ కొమ్మల నిండా ఎర్రటి చిన్న చిన్నపళ్ళు కనిపించాయి. వెంటనే నసీరుద్దీన్ ఇలా ఆలోచించాడు. దేవుడు ఎంత తెలివి తక్కువ వాడు. ఇంత పెద్దదైన దృఢంగా ఉన్న ఈ మర్రి చెట్టు కొమ్మలకు ఇంత చిన్న పళ్ళు, ఇంతసన్నని బలహీనమైన గుమ్మడి తీగకు ఇంత పెద్ద పెద్ద కాయలు కాసేటట్లు చేశాడు. ఇలా అనుకుంటూ రెండు నిముషాల పాటు కళ్ళు మూసుకుని ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయాడు.

 

 

ఇంతలో గాలికి మర్రి కొమ్మలు కదలి అతని తల మీద కొన్ని మర్రి పళ్ళు రాలి పడ్డాయి. తల మీద తడివి చూసుకున్నాడు. తలమీదbanyan tree1 పడిన మర్రి పళ్ళు చేతికి తగిలాయి.

 

 

 

 

 

banyan treeఅప్పుడు నసీరుద్దీన్ ఇలా అనుకున్నాడు. భగవంతుడు చాలా గొప్పవాడు. నేను అనుకుంటున్నట్లుగా మర్రిచెట్టుకు పెద్ద పెద్ద కాయలు కాసి ఉంటే ఈ పాటికి ఆ కాయలు నాతల మీద పడి ఉంటే నిజంగా ఈ పాటికి నా తల పగిలి ఉండేది. భగవంతుని సృష్టిని ప్రశ్నించడం నిజంగా నా అవివేకం అని తన తెలివితక్కువతనానికి సిగ్గుపడ్డాడు.

 

 

 

 

నీతి : భగవంతుడు మనకు ఏది ఇస్తే దానిని మనస్ఫూర్తి గా స్వీకరించాలి. మనం మంచిదని భావించింది మంచిది కాక పోవచ్చు. మనం చెడ్డదని భావించినది మంచిది కావచ్చు. ఆ విషయం మనకంటే భగవంతుడికే బాగా తెలుసు. అందుచేత భగవంతుడు ప్రసాదించినది ఆనందంగా స్వీకరించడం వివేకం.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s