దురాశ , విలువ: సంతృప్తి, అంతర్గతవిలువ: అత్యాశ పడకుండా ఉండడం

wood cutter   ఒక ఊరిలో ఒక కట్టెలు కొట్టేవాడు ఉండేవాడు. అతడు దగ్గరలో ఉండే అడవికి వెళ్లి కట్టెలు కొట్టి తెచ్చి సమీప గ్రామాలలో అమ్మి దాని వలన వచ్చిన స్వల్పమైన ధనంతో జీవించేవాడు. ఎంత బీదవాడైనా సంపాదించిన సొమ్ము కుటుంబ పోషణ కు చాలకపోయినా అత్యాశకు పోకుండా సంతృప్తిగా జీవించేవాడు.

అతడు ఒక రోజున ఒక నది ఒడ్డున ఉన్న చెట్టును నరకుతుండగా పొరపాటున అతని గొడ్డలి జారి నీటిలో పడిపోయింది. ఆ ప్రదేశంలో నది చాలా లోతుగా ఉండడం ప్రవాహ వేగం ఎక్కువ కావడం చేత గొడ్డలిని నదిలో నుంచి తీసుకోవడానికి అతనికి సాధ్యం కాలేదు. తన జీవనాధార మైన గొడ్డలి పోవడంతో అతడు విచారిస్తూ ఏమీ తోచక నది ఒడ్డుననే కూర్చుండిపోయాడు. అతని విచారం చూసి జలదేవతకు జాలి కలిగిందిwc1

. ఆమె అతనికి సహాయ పడాలని భావించింది. అదే సమయంలో అతడిని పరీక్షించాలి అనే ఆలోచన కూడా ఆమెకు కలిగింది. ఒక బంగారు గొడ్డలి పట్టుకుని ఆ కట్టెలు కొట్టే వాడి ముందు ప్రత్యక్షమైంది.

 

 

 

 

wc2ఈ గొడ్డలి నీదేనా అని అడిగింది. వాడు ఒక నిముషం ఆశ్చర్యంలో మునిగి పోయాడు. ఆశ్చర్యంలోంచి తేరుకుని నాది కాదు తల్లీ అని బదులు చెప్పాడు. మరొక్క నిముషం తరువాత వెండి గొడ్డలి పట్టుకొని వచ్చి ఇది నీదేనా అడిగింది. కాదని బదులు చెప్పాడు. ఈసారి ఇనుప గొడ్డలి తెచ్చి ఇది నీదేనా అని అడిగింది. ఆ గొడ్డలి తనదే అని చెప్పి తన గొడ్డలి తనకు తిరిగి ఇచ్చి సహాయ పడినందుకు జలదేవతకు కృతజ్ఞత చెప్పుకున్నాడు. ఆమె సంతోషించి బంగారు, వెండి, ఇనుప గొడ్డళ్ళు మూడు కూడా అతడికి ఇచ్చి సుఖంగా జీవించమని చెప్పి ఆశీర్వదించి అదృశ్యమైంది. వాడు సంతోషించి ఇంటికి వెళ్ళాడు. ఈ విషయం తన మిత్రుడైన మరొక కట్టెలు కొట్టుకొనే వాడికి చెప్పాడు.

 

అతడు చాల దురాశా పరుడు. తానూ తన మిత్రుడి లాగే బంగారు వెండి ఇనుప గొడ్డళ్ళు సంపాదించు కోవాలని అనుకున్నాడు. నది ఒడ్డుకు వెళ్లి చెట్టు నరుకుతూ కావాలనే గొడ్డలి నదిలో జార విడిచేడు. నిజముగా పొరపాటున గొడ్డలి పడిపోయినట్లు ఏడవడం మొదలు పెట్టాడు. జల దేవత ప్రత్యక్షమై బంగారు గొడ్డలి తెచ్చి ఇది నీదేనా అని అడిగింది. వాడు అత్యాశతో నాదే అని చెప్పాడు. జలదేవత కోపంతో ఇది నీది కాదు.నీవు దురాశా పరుడవు అని కోపం గా చూసి అదృశ్య మై పోయింది. తన దురాశ ఫలితంగా ఉన్న గొడ్డలి కూడా పోయినందుకు విచారిస్తూ ఆ కట్టెలు కొట్టేవాడు ఇంటి ముఖం పట్టాడు.

నీతి:

ఉన్నదానితో సంతృప్తి పొందాలి. దురాశ ఎప్పుడు దుఃఖాన్నే కలిగిస్తుంది.

http://saibalsanskaar.wordpress.com

https://www.facebook.com/neetikathalu

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s