ప్రేమయే తీర్థయాత్ర

విలువ : ప్రేమ

అంతర్గత విలువ : దయ

man-and-dog1

హజ్రత్ ఝునైద్ బాగ్దాది, మక్కా  తీర్థయాత్రకు బయలుదేరినప్పుడు , బాగా గాయపడిన కుక్కను  చూశాడు. దానికి  బాగా దెబ్బలు తగిలి,  నాలుగు కాళ్ళు కూడా గాయ పడ్డాయి.  ఎంతో రక్తం కూడా పోయింది . అప్పుడు హజ్రత్ కుక్కని,  పక్కనే ఉన్న బావి దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళేడు. దెబ్బలను, నీటితో కడిగి ఆ గాయాలకు కట్టు కట్టాడు.  హజ్రత్ బట్టలు మరియు ఒళ్ళు మొత్తము రక్తంతో తడిసిపోయాయి . కాని అతను తన గురించి ఏమీ పట్టించుకోలేదు. కుక్కని తీసుకుని, ఎడారిలో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు,  అతనికి దారిలో ఒక చోట చిన్న ఒయాసిస్ కనిపించింది.

             తీరా చూస్తే ,నీళ్ళు తోడడానికి అక్కడ ఒక బకెట్ కాని, తాడు కాని లేదు.  అప్పుడు దగ్గరలో ఉన్న, ఎండు ఆకులతో ఒక చిన్న బకెట్ తయారు చేశాడు. తన తలగాపాగాను కూడా తాడుగా వాడాడు  కాని, పొడుగు సరిపోలేదు . తోడటానికి బావిలో నీరు  అందలేదు. అందుకని తను వేసుకున్న చొక్కాను కూడా తీసి  ఆ తలపాగాకి కట్టాడు, ఇంకా నీరు అందలేదు అప్పుడు తన ప్యాంటుని  కూడా వాడి తాడు యొక్క పొడుగుని పెంచేడు .మొత్తానికి ఈ సారి నీరు అందింది.

       దాంతో నీరు, తోడి హజ్రత్ కుక్క యొక్క  గాయాలను బాగా కడిగి కట్టు కట్టాడు. కుక్కను జాగ్రత్తగా ఎత్తుకుని ఊరి దాకా కష్టపడి తీసుకొచ్చాడు. అక్కడ  మసీదుకు వెళ్ళి అల్లా దగ్గర ప్రాధేయపడ్డాడు. ‘ తను మక్కా వెళ్ళి వచ్చేదాక కుక్కను జాగ్రత్తగా చూసుకోమని ,తిరిగి రాగానే దానిని తీసుకువెళ్తానని’అల్లాను ప్రార్ధించాడు. ఆ రాత్రి హజ్రత్ నిద్రిస్తున్నప్పుడు ,చాలా పెద్ద వెలుగు ప్రత్యక్షమయింది. హజ్రత్ కి ఈ  మాటలు వినబడ్డాయి, “ హజ్రత్ , నీవు మక్కాకు  వెళ్ళ కుండానే తీర్థయాత్ర ఫలితమును పొందావు . ఎందుకంటే నువ్వు నీగురించి అలోచించకుండా భగవంతుడు సృష్తించిన జీవి మీద అమిత మైన ప్రేమను  చూపించావు. అయినా కూడా మక్కా తీర్థయాత్ర చేస్తావో లేదో నీ నిర్ణయం మీద ఆధారపడి ఉంది. ఎందుకంటే భగవంతునికి నీ మీద అమితమైన  దయ  కలిగింది. తీర్థయాత్రలు చెయ్యడంకంటే తన సృష్టిని గౌరవించి, ప్రేమించే వారంటే భగవంతుడికి చాలా ఇష్టం.

నీతి

ఏ పనిలో అయినా భగవంతుడు  ప్రేమని మాత్రమే లెక్క చేస్తాడు. ఎందుకంటే ఆయనకి  ప్రేమ, భక్తి అంటే చాలా ఇష్టం.

https://saibalsanskaar.wordpress.com/2013/02/25/love-is-the-pilgrimage/

 

One thought on “ప్రేమయే తీర్థయాత్ర

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s